Kiến thức tài chính

Lãi suất huy động ngân hàng Standard Chatered trong tháng 3/2024: Cao nhất 3,45%/năm

Bước sang tháng mới, Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered Việt Nam đang niêm yết mức lãi suất trong khoảng 0,5 – 3,3%/năm cho các khoản tiền gửi tại quầy, kỳ hạn 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể như sau, các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng được Standard Chartered huy động mức lãi suất 0,5%/năm. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm được niêm yết cho kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng lần lượt ở mức 0,7%/năm và 1%/năm. Mức lãi suất 2%/năm đang được áp dụng cho khách hàng có khoản tiền gửi tại kỳ hạn 6 tháng.

Bên cạnh đó, khi gửi tiền tại kỳ hạn 9 tháng, khách hàng sẽ được nhận mức lãi suất huy động là 2,5%/năm. Mức lãi suất được áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng là 2,8%/năm, kỳ hạn 19 tháng là 2,9%/năm, kỳ hạn 20 tháng là 3%/năm.

Cùng với đó, các kỳ hạn 24 tháng, 30 tháng và 36 tháng được Standard Chartered ấn định mức lãi suất huy động lần lượt là 3,1%/năm, 3,2%/năm và 3,3%/năm.

Ngoài ra, ngân hàng Standard Chartered đang niêm yết mức lãi suất 0%/năm cho kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần. Đối với các kỳ hạn ngày lẻ, mức lãi suất huy động sẽ dựa theo thỏa thuận trực tiếp giữa khách hàng với giao dịch viên.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng Standard Chartered tháng 3/2024, hình thức gửi tiền tại quầy (Nguồn: Ngân hàng Standard Chartered)

Song song với đó, khung lãi suất tiết kiệm dành cho hình thức gửi tiền online trong tháng này hiện đang dao động trong khoảng 0,5 – 3,45%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Về chi tiết, mức lãi suất 0,5%/năm vẫn được niêm yết đối với kỳ hạn 1 tháng. Cùng với đó, các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng được ngân hàng Standard Chatered ấn định ở mức 0,7%/năm và 1%/năm trong tháng này.

Khách hàng khi tham gia gửi tiết kiệm online tại các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 19 tháng sẽ nhận được mức lãi suất huy động lần lượt là 2,2%/năm, 2,7%/năm, 3,1%/năm và 3,05%/năm.

Cùng với đó, khách hàng khi gửi tiền tại kỳ hạn 20 tháng sẽ được áp dụng mức lãi suất tiết kiệm là 3,15%/năm. Bên cạnh đó, 3,25%/năm là mức lãi suất áp dụng đối với kỳ hạn 24 tháng và kỳ hạn 30 tháng có mức lãi suất là 3,35%/năm.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng Standard Chartered tháng 3/2024, hình thức gửi tiền online (Nguồn: Ngân hàng Standard Chartered)

Qua so sánh, 3,45%/năm là mức lãi suất cao nhất mà ngân hàng Standard Chatered huy động trong tháng này, được áp dụng cho các khoản tiền gửi online có kỳ hạn 36 tháng.

Thảo Trần

Related Articles

Back to top button