Kiến thức tài chính

Tại ngân hàng Vietcombank giờ làm việc hiện nay là như thế nào?

1. Tại ngân hàng Vietcombank giờ làm việc hiện nay là như thế nào?

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ website của ngân hàng Vietcombank, giờ làm việc ngân hàng Vietcombank cụ thể như sau:

* Từ thứ Hai đến thứ Sáu:

– Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30.

– Buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00.

* Thứ Bảy:

– Ca sáng: Từ 7h30 đến 11h30.

– Ca chiều: Nghỉ.

* Chủ Nhật: Nghỉ.

Như vậy, ngân hàng Vietcombank làm việc tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, cả 2 ca sáng và chiều. Riêng thứ Bảy, ngân hàng chỉ làm việc ca sáng, ca chiều nghỉ. Chủ Nhật, ngân hàng nghỉ cả ngày.

Tuy nhiên, giờ làm việc ngân hàng Vietcombank của một số chi nhánh có thể khác nhau, tùy thuộc vào từng khu vực và địa điểm. Để biết chính xác giờ làm việc của chi nhánh Vietcombank gần nhất, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến chi nhánh đó hoặc truy cập website của ngân hàng Vietcombank để tra cứu.

ngân hàng Vietcombank File Word các Luật nổi bật và văn bản hướng dẫn thi hành (còn hiệu lực)

Giờ làm việc của ngân hàng Vietcombank (Ảnh minh họa – Nguồn từ internet)

2. Thời gian làm việc áp dụng trong Hệ thống thanh toán liên ngân hàng

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 37/2016/TT-NHNN (được sửa đổi khoản 3 Điều 1 Thông tư 21/2020/TT-NHNN) thì thời gian làm việc áp dụng trong Hệ thống thanh toán liên ngân hàng (TTLNH) như sau:

– Các thời điểm áp dụng trong Hệ thống TTLNH được quy định như sau:

+ Thời điểm Hệ thống TTLNH bắt đầu nhận Lệnh thanh toán giá trị cao, Lệnh thanh toán giá trị thấp và kết quả quyết toán ròng từ các hệ thống khác: 8 giờ 00 phút của ngày làm việc;

+ Thời điểm Hệ thống TTLNH bắt đầu nhận Lệnh thanh toán ngoại tệ: 9 giờ 00 phút của ngày làm việc;

+ Thời điểm ngừng nhận Lệnh thanh toán giá trị thấp, thời điểm ngừng nhận yêu cầu xử lý kết quả quyết toán ròng từ các hệ thống khác: 16 giờ 30 phút đối với ngày làm việc bình thường, 17 giờ 00 phút đối với 02 ngày làm việc cuối tháng;

+ Thời điểm ngừng nhận Lệnh thanh toán giá trị cao, Lệnh thanh toán bằng ngoại tệ: 17 giờ 00 phút đối với ngày làm việc bình thường, 17 giờ 45 phút đối với 02 ngày làm việc cuối tháng;

+ Thời điểm hoàn thành thực hiện xử lý các Lệnh thanh toán đã nhận trong hàng đợi quyết toán (nếu có): tối đa 30 phút kể từ thời điểm Hệ thống TTLNH ngừng nhận Lệnh thanh toán;

+ Thời điểm thực hiện các công việc cuối ngày (kiểm tra các điều kiện đối chiếu, thực hiện đối chiếu, xác nhận số liệu với Trung tâm Xử lý Quốc gia): ngay sau thời điểm hoàn thành thực hiện xử lý các Lệnh thanh toán đã nhận trong hàng đợi quyết toán.

– Trong trường hợp có thay đổi các thời điểm được quy định nêu trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định và thông báo bằng văn bản cho thành viên trước thời gian có hiệu lực tối thiểu 30 ngày trừ trường hợp quy định.

– Trong trường hợp có sự thay đổi về thời điểm được quy định nêu trên vào thời gian quyết toán năm hoặc Hệ thống TTLNH hoạt động vào các ngày nghỉ, Lễ, Tết thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định, đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH thông báo bằng văn bản cho thành viên và đăng tải trên cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước trước thời gian có hiệu lực tối thiểu 05 ngày làm việc.

3. Quy định về sử dụng dịch vụ thanh toán

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 37/2016/TT-NHNN thì quy định về sử dụng dịch vụ thanh toán như sau:

– Lệnh thanh toán bằng Đồng Việt Nam có giá trị từ 500.000.000 VND (năm trăm triệu đồng) trở lên phải sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao.

– Lệnh thanh toán bằng Đồng Việt Nam có giá trị nhỏ hơn 500.000.000 VND (năm trăm triệu đồng) có thể sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao hoặc dịch vụ thanh toán giá trị thấp.

– Lệnh thanh toán bằng ngoại tệ phải sử dụng dịch vụ thanh toán ngoại tệ.

Related Articles

Back to top button