Kiến thức tài chính

15 tuổi có được mở tài khoản ngân hàng?

Việc này cũng là để tiết kiệm cho con một khoản tiền khi cháu vào đại học hoặc đi du học. Xin hỏi con tôi đã đủ tuổi được mở tài khoản ngân hàng chưa?

Độc giả Thu Phương

Luật sư tư vấn

Theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 23/2014/TT-NHNN (sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN), chủ thể là cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

– Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật;

– Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ.

Vì thông tin chị cung cấp chưa rõ cháu đã đủ 15 tuổi hay chưa nên có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Con chị đã từ đủ 15 tuổi (đã qua sinh nhật 15 tuổi) có thể tự mở tài khoản thanh toán.

Trường hợp 2: Con chị chưa đủ 15 tuổi (chưa đến sinh nhật 15 tuổi) có thể mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 23/2014/TT-NHNN (sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 16/2020/TT-NHNN), hồ sơ mở tài khoản thanh toán của cá nhân do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định và hướng dẫn, nhưng phải bao gồm tối thiểu các giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản.

– Các giấy tờ tùy thân bao gồm thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn hoặc giấy khai sinh (đối với cá nhân là công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi và chưa có hộ chiếu); thị thực nhập cảnh còn thời hạn hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với cá nhân là người nước ngoài), trừ trường hợp cá nhân là người nước ngoài mở tài khoản thanh toán.

Trường hợp cá nhân mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ, người đại diện theo pháp luật là cá nhân thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ mở tài khoản thanh toán phải có thêm giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật và các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đó đối với cá nhân mở tài khoản thanh toán.

Như vậy, con chị hoàn toàn có thể mở tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên cần lưu ý, nếu con chưa đủ 15 tuổi thì việc mở tài khoản phải thông qua người đại diện theo pháp luật theo quy định nêu trên.

Luật sư Võ Đan MạchCông ty luật TNHH MTV Ta Pha

Related Articles

Back to top button