Kiến thức tài chính

Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

Đánh giá hiệu quả tài chính là một công việc quan trọng và cần thiết để thẩm định kế hoạch tài chính Doanh nghiệp có đúng đắn hay không. Vậy hãy cùng ACB tìm hiểu về cách đánh giá hiệu quả bằng các chỉ tiêu, phương pháp và thách thức khác nhau nhé.

Để đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp, bạn cần dựa trên nhiều tiêu chí

Để đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp, bạn cần dựa trên nhiều tiêu chí

Đo lường hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

Hiệu quả tài chính của doanh nghiệp biểu thị tính khả dụng và khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong khoảng thời gian nhất định. Nó được xác định bằng cách so sánh tổng lợi nhuận với tổng vốn đầu tư hoặc tổng số tài sản của doanh nghiệp. Hiệu quả tài chính của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà quản trị, nhà đầu tư và các bên liên quan.

Để đánh giá hiệu quả tài chính và đưa ra kế hoạch tài chính Doanh nghiệp, bạn có thể sử dụng nhiều chỉ tiêu và phương pháp khác nhau. Mỗi chỉ tiêu và phương pháp sẽ có những ưu và nhược điểm riêng, cũng như phù hợp với các loại hình kinh doanh khác nhau. Các chỉ tiêu thường dùng bao gồm:

  • ROA: tỷ lệ giữa lợi nhuận trước thuế và lãi vay và tổng tài sản của doanh nghiệp. Nó cho biết doanh nghiệp có khả năng tạo ra bao nhiêu lợi nhuận từ mỗi đồng tài sản. ROA cũng phản ánh mức độ hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.
  • ROS: tỷ lệ giữa lợi nhuận ròng và doanh thu của doanh nghiệp. Nó cho biết doanh nghiệp có khả năng kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ mỗi đồng doanh thu. ROS cũng phản ánh mức độ hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • ROE: tỷ lệ giữa lợi nhuận ròng và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Nó cho biết doanh nghiệp có khả năng sinh ra bao nhiêu lợi nhuận từ mỗi đồng vốn chủ sở hữu. ROE cũng phản ánh mức độ hiệu quả huy động và sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Ngoài ra, còn có một số chỉ tiêu khác như: tỷ suất sinh lời trên vốn (ROI), tỷ suất sinh lời trên chi phí (ROCE), tỷ suất sinh lời trên giá trị thị trường (ROIC),…

Để đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp một cách chính xác và toàn diện, cần lưu ý một số điểm sau:

  • Lựa chọn những chỉ tiêu phù hợp với loại hình kinh doanh của doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả tài chính. Không phải tất cả các chỉ tiêu đều có ý nghĩa đối với mọi doanh nghiệp. Bạn cần xem xét đặc điểm, mục tiêu và ngành của doanh nghiệp để chọn những chỉ tiêu thích hợp.
  • Sử dụng nhiều chỉ số đồng thời để có đánh giá đầy đủ và chính xác hơn. Một chỉ số duy nhất không thể phản ánh được toàn bộ hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Bạn cần kết hợp nhiều chỉ số để có cái nhìn tổng quan và chi tiết hơn.
  • So sánh các chỉ số trong các kỳ kinh doanh khác nhau để nhận biết xu hướng và biến động của hiệu quả tài chính.
  • So sánh các chỉ số của doanh nghiệp với các doanh nghiệp cùng ngành hoặc cùng thị trường để xác định vị thế cạnh tranh và tiềm năng phát triển.

Tầm quan trọng của việc đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

Việc đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp là một công việc quan trọng và cần thiết để đánh giá khả năng sinh lời, sử dụng vốn và cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc đánh giá này có tầm quan trọng như sau:

  • Giúp doanh nghiệp chứng minh được khả năng sinh lời, sử dụng vốn và cạnh tranh của mình. Điều này sẽ thu hút được sự quan tâm và tin tưởng của các nhà đầu tư, từ đó mở rộng được cơ hội huy động vốn và hợp tác kinh doanh.
  • Giúp doanh nghiệp so sánh được với các doanh nghiệp cùng ngành hoặc cùng thị trường, từ đó có thể xác
  • Tăng cường uy tín và niềm tin của các bên liên quan như các nhà đầu tư, ngân hàng, khách hàng. Từ đó có thể huy động được nguồn vốn và thị trường phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp là một công việc quan trọng và cần thiết

Việc đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp là một công việc quan trọng và cần thiết

>>> Hoạt động tài chính doanh nghiệp đóng vai trò gì khi quản lý tài sản?

Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

Để có thể đưa ra kế hoạch tài chính Doanh nghiệp, bạn cần đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp dựa trên việc phân tích các chỉ số tài chính của doanh nghiệp như:

Phân tích tỷ lệ sinh lời

Chỉ số cho biết mức độ sinh lời của doanh nghiệp trên mỗi đồng vốn đầu tư. Tỷ lệ sinh lời được tính bằng cách chia lợi nhuận ròng cho vốn đầu tư. Tỷ lệ này càng cao, doanh nghiệp càng có khả năng tạo ra lợi nhuận từ vốn đầu tư.

Tính toán tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Tỷ số cho biết mức độ sinh lời của doanh nghiệp trên mỗi đồng vốn chủ sở hữu được xác định bằng cách chia lợi nhuận ròng cho vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu càng cao càng chứng tỏ doanh nghiệp có khả năng tạo ra giá trị cho các cổ đông.

Phân tích tỷ lệ sinh lời và lợi nhuận trên doanh thu

Chỉ số cho biết mức độ sinh lời và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tỷ lệ sinh lời trên doanh thu được tính bằng cách chia lợi nhuận gộp cho doanh thu. Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu được tính bằng cách chia lợi nhuận ròng cho doanh thu. Các tỷ lệ này càng cao, doanh nghiệp càng có khả năng kiểm soát chi phí và tối ưu hóa nguồn thu.

Phân tích tỷ lệ lợi nhuận ròng

Chỉ số cho biết mức độ sinh lời sau khi trừ đi tất cả các chi phí và thuế của doanh nghiệp. Tỷ lệ lợi nhuận ròng được tính bằng cách chia lợi nhuận ròng cho tổng tài sản hoặc tổng vốn. Tỷ lệ này càng cao, doanh nghiệp càng có khả năng duy trì và phát triển trong thị trường cạnh tranh.

Phân tích vòng quay tài sản

Chỉ số cho biết mức độ hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tạo ra doanh thu. Vòng quay tài sản được xác định bằng cách chia doanh thu cho tổng tài sản. Vòng quay tài sản càng cao, doanh nghiệp càng có khả năng khai thác tối đa tiềm năng của các nguồn tài sản.

Phân tích vòng quay của tài sản

Phân tích vòng quay của tài sản

Các thách thức khi đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

Đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp chưa bao giờ đơn giản chỉ là tính các tỷ số để đưa ra kế hoạch tài chính Doanh nghiệp mà là một công việc khó khăn khi phải đối mặt với nhiều thách thức. Cùng ACB điểm qua nhé.

Khó khăn trong việc lấy dữ liệu

Việc đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp cần nhiều số liệu và sự tỉ mỉ. Nếu không có quyền truy cập dữ liệu công ty, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc phân tích và đánh giá các chỉ số tài chính. Bạn cần tìm kiếm các nguồn dữ liệu tin cậy, chính xác và cập nhật, như báo cáo tài chính, báo cáo thị trường, báo cáo ngành, báo cáo nghiên cứu,…

>>> 10 sai lầm khi lên kế hoạch tài chính

Thách thức trong việc phân tích và đánh giá

Việc phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp cần có kiến thức và kỹ năng về tài chính, kế toán, kinh tế, thống kê,… Bạn cần biết cách lựa chọn các chỉ tiêu phù hợp, cách tính toán và diễn giải các chỉ số, cách so sánh và đối chiếu các kết quả, cách nhận biết các yếu tố ảnh hưởng và các rủi ro tiềm ẩn,…

Sự thay đổi của điều kiện thị trường và kinh tế

Việc đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp không chỉ dựa trên các số liệu quá khứ mà còn phải dự báo về tương lai. Điều này sẽ gặp nhiều khó khăn khi thị trường và kinh tế có những biến động lớn và bất ngờ như đại dịch COVID-19. Bạn cần theo dõi liên tục các xu hướng và sự kiện mới nhất, cũng như điều chỉnh kịp thời các giả định và kỳ vọng.

Hy vọng bài viết này của ACB sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan và chi tiết về kế hoạch tài chính Doanh nghiệp thông qua đánh giá hiệu quả tài chính, từ đó có thể đưa ra các quyết định hợp lý và chiến lược kinh doanh hiệu quả. Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong quản trị tài chính doanh nghiệp, hãy liên hệ với ACB ngay.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo vì nội dung có tính thời điểm. Quý khách vui lòng truy cập trang sản phẩm, dịch vụ chi tiết từ website acb.com.vn hoặc liên hệ Contact Center theo hotline 1900 54 54 86 – (028) 38 247 247 để được cập nhật chính sách mới nhất.

Related Articles

Back to top button