Kiến thức tài chính

Tỷ giá tính thuế nhà thầu nước ngoài (Có ví dụ) – Exchange rate for FCT calculation

Bạn hỏi: Tỷ giá tính thuế nhà thầu nước ngoài được áp dụng như thế nào?

Hướng dẫn xác định tỷ giá tính thuế nhà thầu

Gonna Pass trả lời: Doanh nghiệp cần xác định giá trị hợp đồng gồm thuế hay chưa

Cập nhật: Công văn 4666/TCT-CS ngày 23/10/2023: “…doanh nghiệp cần xác định trường hợp nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài là giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế hay chưa để xác định tỷ giá hạch toán cho phù hợp.”

Có thể tạm hiểu

 • > Trường hợp 1: Hợp đồng Giá Gross thì tỷ giá tính thuế là tỷ giá mua chuyển khoản tại thời điểm thanh toán
 • > Trường hợp 2: Hợp đồng Giá Net chưa thanh toán ngay thì tỷ giá tính thuế là tỷ giá bán chuyển khoản tại thời điểm thanh toán
 • > Trường hợp 3: Hợp đồng Giá Net thanh toán ngay thì tỷ giá tính thuế là tỷ giá mua chuyển khoản tại thời điểm thanh toán

CV4666

Ví dụ tra cứu

Giả sử công ty tháng 1/20X0, Công ty Manabox ký hợp đồng thuê công ty nước ngoài không có cơ sở thường trú ở Việt Nam, chưa tự khai thuế ở Việt Nam để cung cấp dịch vụ đào tạo trực tuyến cho nhân viên của công ty.

 • – Giá trị hợp đồng theo giá chưa bao gồm thuế của nhà thầu nước ngoài là 1.900 USD
 • – Ngay sau khi ký hợp đồng, công ty trả trước cho bên nước ngoài 950 USD vào 2/1/20X0
 • – Số tiền còn lại sẽ được thanh toán khi kết thúc hợp đồng đào tạo vào 31/5/20X1.

Như vậy các bước xác định thuế nhà thầu như sau

 • – Xác định giao dịch dịch vụ đào tạo trực tuyến là đối tượng chịu thuế nhà thầu
 • – Xác định doanh thu tính thuế: Tại thời điểm thanh toán, do đó có 2 thời điểm là
  • + Ngày 2/1/20X0. Doanh thu quy đổi là: 950 USD x Tỷ giá bán chuyển khoản dưới đây (24.895 VNĐ/USD)/(1-5%) = 24.895.000 VNĐ
  • + Ngày 31/5/20X1: Xác định tương tự
 • – Xác định tỷ lệ thuế áp dụng: Dịch vụ đào tạo không chịu thuế GTGT; chịu 5% thuế TNDN
 • – Thuế TNDN phải khấu trừ thay nhà thầu: 24.895.000 x 5% = 1.244.750
 • – Số còn phải trả nhà thầu: 24.895.000 – 1.244.750 = 23.650.250 (~ 950 x 24.895)

Cơ sở pháp lý

Cập nhật: Theo quy định tại thông tư 80/2021/TT-BTC áp dụng từ 1/1/2022: 2. Tỷ giá giao dịch thực tế được thực hiện theo quy định pháp luật về kế toán.

Điều 69 thông tư 200/2014/TT-BTC

a) Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ:

– Tỷ giá giao dịch thực tế khi mua bán ngoại tệ (hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi): Là tỷ giá ký kết trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại;

– Trường hợp hợp đồng không quy định tỷ giá thanh toán thì doanh nghiệp ghi sổ kế toán theo nguyên tắc:

+ Tỷ giá giao dịch thực tế khi góp vốn hoặc nhận vốn góp: Là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản để nhận vốn của nhà đầu tư tại ngày góp vốn;

+ Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải thu: Là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh;

+ Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải trả: Là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh.

+ Đối với các giao dịch mua sắm tài sản hoặc các khoản chi phí được thanh toán ngay bằng ngoại tệ (không qua các tài khoản phải trả), tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thực hiện thanh toán.

Trước đó, ngày 07/08/2018, Tổng cục thuế ban hàng công văn số 2586/TCT-CS hướng dẫn quy định về tỷ giá tính thuế nhà thầu, theo đó

 • > Nếu nhà thầu nước ngoài KHÔNG MỞ tài khoản tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Áp dụng tỷ giá bán ra của ngân hàng thương mại
 • > Nếu nhà thầu nước ngoài MỞ tài khoản tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam: Áp dụng tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại

Thuế nhà thầu và một số trường hợp thường gặp

Tỷ lệ thuế nhà thầu mới nhất – FCT rate in Viet Nam

Hướng dẫn trước đó

Tỷ giá sử dụng để tính thuế nhà thầu nước ngoài được áp dụng như thế nào

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Trần Long – Tư vấn viên

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass Email Address

Related Articles

Back to top button