Kiến thức tài chính

Lãi suất ngân hàng Techcombank cập nhật mới nhất tháng 11/2021

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

Khảo sát ngày 9/11, biểu lãi suất huy động cho tiền gửi tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) nhìn chung không đổi so với ghi nhận đầu tháng trước. Do đó, khung lãi suất dành cho khách hàng thường hiện vẫn nằm trong khoản từ 2,45%/năm đến 7,1%/năm; trong khi khách hàng ưu tiên có phạm vi lãi suất từ 2,6%/năm đến 7,1%/năm.

Trong đó, ngân hàng Techcombank đang áp dụng khung lãi suất với khách hàng thường có độ tuổi dưới 50 đăng ký gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn từ 1 tháng – 36 tháng là từ 2,35%/năm đến 7,1%/năm.

Cụ thể, Techcombank ấn định cùng lãi suất là 2,45%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng; trong khi kỳ hạn 3 tháng có lãi suất được niêm yết ở mức là 2,7%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng, lãi suất tiền gửi hiện đang đồng quy định ở mức là 2,7%/năm. Riêng kỳ hạn 6 tháng, lãi suất ngân hàng Techcombank đang được triển khai là 3,6%/năm.

Ngoài ra, trường hợp khách hàng có các khoản tiết kiệm tại kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng cùng được hưởng lãi suất là 3,7%/năm.

Đặc biệt, khách hàng thường có khoản tiết kiệm dưới 200 tỷ đăng ký tại kỳ hạn phổ biến 12 tháng sẽ được nhận lãi suất là 4,5%/năm. Trong khi nếu khoản tiền gửi từ 999 tỷ đồng trở lên và khách hàng cam kết không tất toán trước hạn sẽ được Techcombank ưu đãi với lãi suất cao nhất hiện nay lên đến 7,1%/năm. Lãi suất cao nhất này được Techcombank giữ nguyên so với tháng trước.

Ngân hàng Techcombank cũng đang áp dụng lãi suất không đổi là 4,4%/năm cho các kỳ hạn gửi từ 13 tháng đến 35 tháng. Còn tại kỳ hạn gửi dài nhất 36 tháng ngân hàng này huy động lãi suất là 4,6%/năm giống như ghi nhận đầu tháng 10.

Giống như nhiều tháng trước đây, các khách hàng thường từ 50 tuổi trở lên sẽ được hưởng lãi suất cao hơn 0,2 điểm % so với khách hàng dưới 50 tuổi tại hầu hết các kỳ hạn. Riêng tại kỳ hạn 12 tháng, hai đối tượng khách hàng cùng được nhận mức lãi suất là 4,5%/năm.

Cũng trong tháng 11 này, ngân hàng Techcombank tiếp tục ưu đãi lãi suất cho phân khúc khách hàng ưu tiên khi mà tại đa số kỳ hạn lãi suất đều được áp dụng cao hơn khối khách hàng thường. Theo đó, biểu lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng ưu tiên dưới 50 tuổi có phạm vi từ 2,6%/năm đến 4,8%/năm. Trong khi khách hàng ưu tiên từ 50 tuổi trở lên có lãi suất nằm trong khoảng từ 2,8%/năm đến 5%/năm. Tại đây, khung lãi suất cũng nhìn chung không đổi so với trước

Tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng Techcombank vẫn duy trì ở mức tương đối thấp trên thị trường hiện nay là 0,03%/năm và được áp dụng cho mọi phân khúc khách hàng.

Biểu lãi suất ngân hàng Techcombank sản phẩm tiết kiệm thường mới nhất tháng 11

Nguồn: Techcombank.

Ngoài hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ, Techcombank còn tiếp tục triển khai sản phẩm Tiết kiệm Phát Lộc với nhiều ưu đãi lãi suất dành cho các khách hàng có số tiền gửi lớn. Biểu lãi suất tiết kiệm bậc thang được triển khai trong phạm vi từ 2,8%/năm – 5,6%/năm, lãi nhận cuối kỳ. Và khung lãi suất này cũng được giữ nguyên như với khảo sát trước đó.

Tại biểu lãi suất này, mỗi kỳ hạn sẽ được ngân hàng Techcombank áp dụng mức lãi suất khác nhau tùy thuộc vào số tiền gửi lớn hay nhỏ, độ tuổi và diện khách hàng (thường hoặc ưu tiên).

Bảng lãi suất Tiết kiệm bậc thang tại Techcombank tháng 11

Nguồn: Techcombank.

Related Articles

Back to top button