Kiến thức tài chính

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim Cash Back

Quý khách có thể dễ dàng thanh toán thẻ tín dụng với 5 cách thức tiện lợi sau:

1. Dịch vụ ghi nợ tự động: Thanh toán bằng cách trừ tự động từ tài khoản chỉ định tại HSBC của Quý khách vào ngày yêu cầu thanh toán của thẻ. Để đăng ký dịch vụ, vui lòng gọi Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng hoặc đến Chi nhánh/ Phòng Giao dịch HSBC gần nhất.

2. Nộp tiền mặt tại Chi nhánh/ Phòng Giao dịch HSBC: Đến Chi nhánh/ Phòng Giao dịch HSBC ở Việt Nam để nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng của Quý khách trong thời gian hoạt động của chúng tôi.

3. Chuyển khoản từ tài khoản HSBC: Dễ dàng chuyển khoản từ tài khoản HSBC của Quý khách vào thẻ tín dụng:

3.1. Thông qua Ngân Hàng Trực Tuyến, ứng dụng Mobile Banking của HSBC Việt Nam. Để đăng ký, thực hiện tại http://www.hsbc.com.vn/ hoặc tải ứng dụng “HSBC Vietnam” trên cửa hàng ứng dụng Apple (iOS) hoặc Google Play (Android).

3.2. Thực hiện chuyển khoản tại máy ATM của HSBC.

3.3. Gọi Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng HSBC để yêu cầu.

4. Chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng khác đến thẻ tín dụng của Quý khách.

Quý khách lưu ý cung cấp đúng các thông tin sau trên lệnh chuyển tiền:

  • Tài khoản thụ hưởng: 16 chữ số được in trên Thẻ
  • Tên tài khoản thụ hưởng: Họ tên chủ thẻ
  • Tên ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam
  • Địa chỉ ngân hàng thụ hưởng: 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Số tiền thanh toán: Số tiền Quý khách muốn thanh toán cho Thẻ
  • Nội dung: Nội dung Quý khách muốn yêu cầu (Ví dụ: Thanh toán thẻ tín dụng….)

Lưu ý: Phí áp dụng cho giao dịch chuyển khoản này nếu có, được quy định bởi ngân hàng thực hiện lệnh chuyển tiền (gọi là “Ngân Hàng Chuyển”), không phải ngân hàng thụ hưởng. Vui lòng liên hệ Ngân Hàng Chuyển của Quý khách để biết chi tiết.

5. Thanh toán tại các cửa hàng liên kết của Payoo.

Related Articles

Back to top button