TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

  • Tiếng Việt
  • English
  • Ngày 26 Tháng 09 Năm 2018

    Thông báo Tuyển sinh chính quy năm học 2018 – 2019

    Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng xin thông báo kếhoạch tuyển sinh các ngành chính quy năm học 2018 – 2019:

    thông báo tuyển sinh chính quy năm 2018-page-0thông báo tuyển sinh chính quy năm 2018-page-1thông báo tuyển sinh chính quy năm 2018-page-2