TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 28 Tháng 01 Năm 2020

  Tuyển sinh

  HỒ SƠ TUYỂN SINH 2016

  HỒ SƠ TUYỂN SINH 2016

  Hồ sơ tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp: Tại đây Hồ sơ cao đẳng chính quy: Tại đây

  Thông báo Tuyển sinh năm học 2016 – 2017

  Thông báo Tuyển sinh năm học 2016 – 2017

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016 – 2017 Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2016 – 2017 được UBND tỉnh Lâm Đồng giao…

  Thông tư sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng 2016.

  Thông tư sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng 2016.

  Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ  chính quy ban hành…