Kinh tế chính trị học Mác-Lênin đã nhiều lần đề cập đến khái niệm “công cụ lao động”. Mặc dù nó là một khái niệm trừu tượng gợi nhớ đến khoa học. Tuy nhiên, trong quá trình phân tích, bạn có thể hình dung các vấn đề về chứng từ lao động một cách dễ hiểu

Vậy tài liệu lao động là gì? Các loại tư liệu lao động phổ biến hiện nay? Nêu vai trò và chức năng của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về khái niệm này.

Xem thêm: Tư liệu lao động là

Văn bản lao động là gì?

Công cụ lao động là một khái niệm tiêu biểu trong kinh tế chính trị học Mác – Lênin. Công cụ lao động là những vật hoặc hệ thống vật làm nhiệm vụ truyền tác động của con người vào đối tượng lao động nhằm biến đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người. Nói một cách đơn giản, đó là một công cụ hoặc một hệ thống công cụ được con người sử dụng để tác động trực tiếp vào đối tượng lao động, làm biến đổi đối tượng lao động và biến đối tượng đó thành sản phẩm.

Vật liệu nhân tạo = công cụ nhân tạo + cơ sở hạ tầng + hệ thống bể chứa

Các loại giấy chứng nhận lao động

Tham khảo: 5 Kiểu tin nhắn nên gửi khi mới làm quen

Khi phân tích khái niệm về hồ sơ lao động, yếu tố này được chia thành 2 vấn đề chính:

Công cụ làm việc

Đây là bộ phận tác động trực tiếp đến đối tượng lao động nhằm chuyển hóa, biến đổi đối tượng lao động theo mục đích của con người. Đây là nhân tố quyết định trình độ phát triển của nền sản xuất xã hội. Một số loại công cụ lao động đã được sử dụng phổ biến từ xa xưa như búa, liềm, xẻng….

Ngoài ra, trong các lĩnh vực sản xuất khác nhau thì công cụ lao động hỗ trợ cũng sẽ khác nhau. Mọi công cụ lao động được hình thành đều nhằm mang lại giá trị cho người lao động trong quá trình sản xuất. Người lao động và công cụ lao động phụ thuộc lẫn nhau và kết hợp hài hòa với nhau để mang lại giá trị cao nhất.

Tham khảo các bài viết khác:

 • Tại sao sức lao động là hàng hóa đặc biệt
 • Các hình thức xử lý kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật
 • Hệ thống hồ chứa

  Đang xem: Lê Văn Đạt là ai? Hot girl quận Cam là ai? Chịch bé Lê Văn Đạt

  Là những thùng chứa dùng để chứa nguyên, nhiên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm. Hệ thống này là một hỗ trợ quan trọng trong việc mang lại chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

  Một số hệ thống thùng chứa được sử dụng phổ biến hiện nay bao gồm: hộp, hũ, sọt, lọ…

  Cơ sở hạ tầng

  Hệ thống cơ sở hạ tầng là một mắt xích gián tiếp trong quá trình sản xuất sản phẩm. Mặc dù không trực tiếp tham gia sản xuất nhưng cơ sở hạ tầng tạo điều kiện hoặc cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia. Các yếu tố cơ sở hạ tầng được nhắc đến ngày nay là nhà xưởng, kho bãi, bến tàu, đường sá, cầu cống, bến cảng, sân bay, hệ thống thông tin liên lạc….

  Vì vậy, trong quá trình sản xuất, nhà đầu tư cần phải biết kết hợp 3 yếu tố trên một cách nhịp nhàng và đồng bộ. Trong nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp v.v… người ta quy định những loại tư liệu lao động cụ thể. Điều này giúp thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế ổn định đồng thời phát huy tối đa vai trò của công cụ lao động trong sản xuất.

  Ý nghĩa của văn bản lao động

  Thực tế lịch sử chứng minh văn kiện lao động có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển sản xuất

  • Trong các loại tư liệu lao động, công cụ lao động là cái cốt lõi của mọi hoạt động. Công cụ lao động là thước đo trình độ sản xuất, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Muốn đánh giá sự phát triển của nền sản xuất xã hội chỉ cần nhìn vào công cụ lao động. Công cụ lao động hiện đại, sản xuất phát triển và ngược lại.
  • Ngoài ra, cơ sở hạ tầng cũng đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế. Toàn bộ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng hiện đại tạo điều kiện cho sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Ngược lại, khi cơ sở hạ tầng xuống cấp, nghèo nàn, lạc hậu sẽ cản trở, kìm hãm nền kinh tế.

   • Mặc dù các tư liệu lao động khác nhau có ý nghĩa và chức năng khác nhau nhưng chúng phụ thuộc lẫn nhau và tác động lẫn nhau đến quá trình sản xuất và kinh tế. Một trong hai phần này là cần thiết. Không có quy trình sản xuất hoặc nền kinh tế nào có thể hoạt động mà không có công cụ hoặc cơ sở hạ tầng.
   • Bài viết này giúp bạn đọc hiểu được tầm quan trọng của công cụ lao động trong quá trình sản xuất và phát triển kinh tế. Không có tư liệu lao động, người lao động không thể tạo ra giá trị kinh tế từ sức lao động của mình để nuôi sống bản thân và gia đình. Ba yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động, đối tượng lao động là nền tảng cơ bản của quá trình sản xuất.

    Tham khảo: Ý nghĩa tên Lan là gì? Chọn tên đệm thật ý nghĩa với tên Lan

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top