TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 28 Tháng 01 Năm 2020
  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

 • Địa chỉ: 16 Ngô Quyền – Đà Lạt
 • Email: cdytld@caodangytelamdong.edu.vn
 • Điện thoại: 0263.3822153, FAX: 0263.3615000
 • TK Ngân Hàng: 64110000740715 ngân hàng BIDV
 • Website: https://caodangytelamdong.edu.vn