TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

  • Tiếng Việt
  • English
  • Ngày 16 Tháng 07 Năm 2019

    TTƯT. GS.TSKH.BS. Dương Quý Sỹ – Nhà Khoa học – Nhà Giáo – Người Thầy thuốc “trí tuệ, tài năng và bản lĩnh”