TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 24 Tháng 05 Năm 2019

  Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng: Hơn 100 đoàn viên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

  Trong sáng ngày (21/04/2018), Đoàn trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

  Dự hội nghị có đồng chí Trần Kiên Cường- Cán bộ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn cùng hơn 100 đoàn viên là Bí thư, phó Bí thư BCH Liên chi Đoàn, Chi Đoàn trực thuộc.

  IMG_3425

  Tại hội nghị, các báo cáo viên là Cán bộ  chuyên trách tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao đổi các chuyên đề liên quan đến Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022 như: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong thời kỳ mới; Những điểm mới của Điều lệ Đoàn (sửa đổi, bổ sung) và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; Đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên khu vực nông thôn và ngoài nhà nước, xây dựng và phát triển Hội LHTN VN vững mạnh; Những nét mới trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong nhiệm kỳ 2017-2022… Đồng thời, trao đổi các chuyên đề về Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; Các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

  Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp, cán bộ đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đoàn trường nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022, từ đó tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết trong đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; phát động, triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết đã đề ra.