TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 26 Tháng 09 Năm 2018

  Sứ mệnh – Tầm nhìnMission – Vision

  SỨ MẠNG – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

  1.  SỨ MẠNG:

  Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục Việt Nam, có sứ mạng đào tạo và bồi dưỡng Nguồn nhân lực Y – Dược ở trình độ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp; là cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng và mang tính chuyên  ngành cao nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân của tỉnh nhà và khu vực lân cận. Tạo môi trường học thuật thuận lợi nhằm phát huy tính sáng tạo, phát triển tài năng trong học tập và nghiên cứu; tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, đảm bảo hội nhập và phát triển bền vững.

  2. TẦM NHÌN:

  – Hướng tới là một cơ sơ đào tạo Y – Dược, nghiên cứu khoa học có uy tín, chất lượng trong cả nước và khu vực với phương châm: “CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC HÔM NAY, SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG NGÀY MAI”.

  – Phát huy nội lực, tăng cường nguồn lực, mở rộng quy mô đào tạo, hợp tác quốc tế, phấn đấu đến năm 2020 phát triển thành trường Đại học Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học Lâm Đồng.

  3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

  – Chất lượng giảng dạy là thương hiệu

  – Đoàn kết và chia sẻ trách nhiệm

  – Hợp tác, thân thiện và tích cực

  – Năng động, đổi mới và sáng tạo

  – Chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững