TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 26 Tháng 09 Năm 2018

  Quyết định và danh sách biên chế các lớp năm thứ I năm học 2017 – 2018

  1. Quyết định về việc biên chế sinh viên các lớp Cao đẳng Dược 3ABCDEF: Xem file đính kèm

  2. Quyết định về việc biên chế sinh viên các lớp Cao đẳng Điều dưỡng 2A1,2,3: Xem file đính kèm

  3. Quyết định về việc biên chế sinh viên các lớp Cao đẳng Điều dưỡng 7ABC: Xem file đính kèm

  4.  Quyết định về việc biên chế sinh viên lớp Y sĩ đa khoa 19A: Xem file đính kèm

  5. Quyết định về việc biên chế sinh viên lớp Y sĩ đa khoa 19B: Xem file đính kèm