TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 17 Tháng 02 Năm 2020

  KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ QUẢN LÝ Y TẾ CHO TRƯỞNG TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG

  Căn cứ Quyết định số 3667/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 14/8/2017 về việc ban hành chương trình đào tạo “Quản lý Y tế cho Trưởng trạm Y tế xã, phường, thị trấn do Ban Quản lý Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách Hệ thống y tế (HPET) tổ chức biên soạn.­­

  Thực hiện kế hoạch đào tạo 2018 đã được Ban Quản lý dự án HPET – Bộ Y tế  phê duyệt, Trường Cao Đẳng Y Tế Lâm Đồng phối hợp Sở Y tế  tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng về “Quản lý Y tế cho Trưởng trạm Y tế xã, phường, thị trấn” của tỉnh Lâm Đồng.

  Sau khóa học, các cán bộ quản lý Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng  sẽ được tăng cường năng lực quản lý để hoàn thành nhiệm vụ đáp ứng yêu  câu Chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tuyến y tế cơ sở.

   

  Các học viên sẽ được cấp chứng nhận đào tạo liên tục “Về quản lý Y tế” sau 10 ngày học lý thuyết , thực hành tập trung tại trường và thực hành tại 03 trạm y tế phường thuộc Trung tâm y tế thành phố Đà Lạt.