TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 26 Tháng 09 Năm 2018

  KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LỚP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 2017

  KẾ HOẠCH GIẢNG GIẠY:
  STT TÊN BÀI Số tiết LT Số tiết TH
  1 Ôn luyện câu hỏi trắc nghiệm    8
  2 Windows    4
  3 Microsolf Office Word       4    8
  4 Microsolf Office Excel       4    8
  5 Microsolf Office Powerpoint       2    6
  6 Ôn tập tổng quát    6
                                                               TỔNG CỘNG       10     40    
   

  1.      Học phí 700.000 đ (Ôn 500.000đ + lệ phí thi 200.000đ)

  2.      Thời gian đăng ký từ ngày 27/11/2017   đến ngày 03/12/2017
  3.      Thời gian học từ  04/12/2017 đến ngày  20/12/2017
  4.      Giáo viên phụ trách : Cô Thảo, Thầy Thế, Cô Hằng, Cô Hà.