TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 26 Tháng 09 Năm 2018

  Chuẩn đầu raOutput Standards

  1. Chuẩn đầu ra của ngành Cao đẳng Điều dưỡng: Xem chi tiết tại đây 

  2. Chuẩn đầu ra của ngành Điều dưỡng trung học: Xem chi tiết tại đây

  3. Chuẩn đầu ra của ngành Dược sĩ Trung học : Xem chi tiết tại đây

  4. Chuẩn đầu ra của ngành Hộ sinh: Xem chi tiết tại đây

  5. Chuẩn đầu ra của ngành Y Sĩ : Xem chi tiết tại đây