TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 26 Tháng 09 Năm 2018

  Kế Hoạch Thi Tốt Nghiệp Năm Học 2014-2015

   

  KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2014-2015

   

  STT

  THỜI GIAN

  THÀNH PHẦN

  NỘI DUNG

   1 14h00 ngày 08/7/2015

  Thành viên hội đồng thi tốt nghiệp

  Họp Hội đồng lần I

  2 8h00 ngày 13/7/2015

  Cao đẳng điều dưỡng 2ABC

  Sinh viên ra mắt hội đồng thi tốt nghiệp

  3 9h30 ngày 13/7/2015

  Y sỹ đa khoa 15ABCDE

  4 14h00 ngày13/7/2015

  -Điều dưỡng trung học 20AB

  5 15h30 ngày 13/7/2015

  -Dược sĩ trung học chính quy 6ABC

  -Dược sĩ trung học hệ VLVH 6

  6 7h30 ngày 14/7/2015

  – Cao đẳng điều dưỡng 2AB

  -Y sỹ đa khoa 15ABC

  -Điều dưỡng trung học 20AB

  -Dược sĩ trung học chính quy 6ABC

   -Dược sĩ trung học vừa làm vừa học 6

  Thi lý thuyết tổng hợp

  7 Từ 7h30 ngày 15/7/2015 đến hết ngày 18/7/2015

  – Cao đẳng điều dưỡng 2AB

  -Y sỹ đa khoa 15ABC

  – Điều dưỡng trung học 20AB

  – Dược sĩ trung học chính quy 6ABC

   -Dược sĩ trung học vừa làm vừa học 6

  Thi thực hành nghề nghiệp

   8 7h30 ngày 21/7/2015

  – Cao đẳng điều dưỡng 2AB

  -Y sỹ đa khoa 15ABC

  – Điều dưỡng trung học 20AB

  – Dược sĩ trung học chính quy 6ABC

   -Dược sĩ trung học vừa làm vừa học 6

  Thi Chính trị

   9 14h00 ngày 28/8/2015

  Thành viên hội đồng thi tốt nghiệp

  Họp Hội đồng lần II

   10 Dự kiến cuối tháng 9/2015

  – Cao đẳng điều dưỡng 2AB

  -Y sỹ đa khoa 15ABC

  – Điều dưỡng trung học 20AB

  – Dược sĩ trung học chính quy 6ABC

   -Dược sĩ trung học vừa làm vừa học 6

  Lễ tốt nghiệp

         Tải về