TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

  • Tiếng Việt
  • English
  • Ngày 24 Tháng 05 Năm 2019

    Thông báo miễn học, thi và chuyển điểm các môn chung – Học kỳ I – Năm học 2018 – 2019

    Phòng Quản lý Đào tạo – ĐBCL xin thông báo tới sinh viên về việc miễn học, thi và chuyển điểm các môn chung – Học kỳ I – Năm học 2018 – 2019.

    Mẫu đơn xin miễn học, thi và chuyển điểm các môn chung – Học kỳ I – Năm học 2018 – 2019.