TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

  • Tiếng Việt
  • English
  • Ngày 13 Tháng 12 Năm 2018

    Thông báo miễn học, thi và chuyển điểm các môn chung – Học kỳ I – Năm học 2018 – 2019

    Phòng Quản lý Đào tạo – ĐBCL xin thông báo tới sinh viên về việc miễn học, thi và chuyển điểm các môn chung – Học kỳ I – Năm học 2018 – 2019.

    Mẫu đơn xin miễn học, thi và chuyển điểm các môn chung – Học kỳ I – Năm học 2018 – 2019.