TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 18 Tháng 06 Năm 2019

  Thông báo kế hoạch lễ Tổng kết, Tốt nghiệp năm học 2017-2018 và Khai giảng năm học 2018-2019

  Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thông báo tới sinh viên kế hoạch lễ Tổng kết, Tốt nghiệp năm học 2017-2018 và Khai giảng năm học 2018-2019: Xem chi tiết tại đây

  Cụ thể: – Lễ Tổng kết, Tốt nghiệp năm học 2017-2018 sinh viên chính quy ngày 26/10/2018.

  – Lễ Tổng kết, Tốt nghiệp năm học 2017-2018 sinh viên VLVH ngày 27/10/2018.