TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 24 Tháng 05 Năm 2019

  Danh sách sinh viên được công nhận Tốt nghiệp – Khóa học 2016 – 2018

  Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp lớp Y sĩ đa khoa 17: Xem chi tiết tại đây

  Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp lớp Y sĩ đa khoa 18: Xem chi tiết tại đây

  Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp lớp Dược sĩ trung học 8: Xem chi tiết tại đây

  Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp lớp Dược sĩ trung học 9: Xem chi tiết tại đây

  Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp lớp Cao đẳng Điều dưỡng VLVH 1A: Xem chi tiết tại đây