Kiến thức tài chính

Hàng hóa tạm nhập tái xuất trong thời hạn nhất định được miễn thuế

Hàng miễn thuế NK khi thay đổi mục đích sử dụng được áp dụng chính sách tại thời điểm đăng ký tờ khai mới Thay đổi mục đích miễn thuế, doanh nghiệp phải khai tờ khai hải quan mới Hàng nhập khẩu được miễn thuế nếu phù hợp với Danh mục và sử dụng đúng mục đích

Chương trình Toàn cầu về phòng chống tội phạm trên biển (GMCP) của Cơ quan Liên hợp quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) đề nghị cơ quan Hải quan hướng dẫn về việc miễn thuế đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị tạm nhập tái xuất phục vụ khóa tập huấn luyện tại Việt Nam của Chương trình GMCP.

Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N. Linh

Về vấn đề này, tại điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định miễn thuế đối với: “Hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác; máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất để thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất”.

Khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT quy định hàng tạm NK tái XK thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đối chiếu với các quy định, theo Tổng cục Hải quan, hàng hóa là máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định được miễn thuế NK khi tạm nhập, miễn thuế XK khi tái xuất và thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định thực hiện theo quy định tại Điều 54 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan đề nghị đại diện Chương trình GMCP của UNODC căn cứ quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn thực hiện.

Related Articles

Back to top button