Kiến thức tài chính

Biểu phí, Biểu mẫu và Điều khoản điều kiện dịch vụ Tài khoản thanh toán Digi

1.1 Ngân hàng (VIB): là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam.

1.2 Khách hàng/Chủ Tài khoản (KH): Là cá nhân hoặc các cá nhân đăng ký mở, sử dụng tài khoản, dịch vụ tại VIB và được VIB chấp thuận cung ứng dịch vụ bằng việc ký kết đơn Đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán khách hàng cá nhân.

1.3 Xác thực khách hàng KYC: Là hình thức xác thực khách hàng tại Chi nhánh/Phòng giao dịch VIB hoặc địa điểm khác theo quy định của VIB do VIB/Đại lý ủy quyền của VIB thực hiện. eKYC: Là hình thức xác thực khách hàng qua các kênh trực tuyến của VIB (Ngân hàng điện tử, Website)/Đại lý ủy quyền của VIB.

1.4 Thay đổi thông tin

 • Thay đổi thông tin cá nhân của KH:
  • (1) Các yêu cầu thay đổi về thông tin KH liên quan tới hoạt động của TK gồm chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ cư trú, địa chỉ liên lạc… được thực hiện tại Chi nhánh/Phòng giao dịch hoặc qua các kênh giao dịch của VIB theo quy định từng thời kỳ.
  • (2) Với TK chung được mở bằng xác thực KYC, nếu một trong các Chủ TK chung (loại “VÀ” và loại “HOẶC”) thực hiện thay đổi thông tin cá nhân tại VIB thì Chủ TK chung này phải có trách nhiệm thông báo cho các chủ TK chung còn lại. VIB được miễn trừ trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh liên quan tới việc thay đổi thông tin cá nhân của Chủ TK chung. Với TK được mở bằng xác thực eKYC, KH được thay đổi hình thức xác thực sang xác thực KYC.
 • Thay đổi thông tin TK: Các thông tin liên quan tới TK, KH được phép thay đổi bao gồm:
  • (1) Tên TK: chỉ áp dụng trong trường hợp: (i) KH (là hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân) đã ký lại HĐ mở, sử dụng TKTT để chuyển đổi sang hình thức TKTT cá nhân hoặc TKTT chung theo quy định tại Điều 4.2 Thông tư 32/2016/TT-NHNN hoặc (ii) KH thay đổi họ/tên/tên đệm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền.
  • (2) CN/PGD quản lý TK. Với TK chung được mở bằng xác thực KYC, việc thay đổi về thông tin của TK chung phải có sự chấp thuận của tất cả các Chủ TK

1.5 FATCA: Là đạo luật tuân thủ thuế đối với các chủ TK của những TK được mở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. FATCA được ban hành bởi Chính phủ Hoa Kỳ, nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng trốn thuế của các đối tượng chịu thuế thu nhập ở Hoa Kỳ thông qua TK tài chính mở tại các định chế tài chính ở ngoài Hoa Kỳ.

 • Đối tượng phải báo cáo cho Hoa Kỳ: Chủ TK là công dân Hoa Kỳ, đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ (cho mục đích thuế) và Chủ TK chống đối.
 • Công dân Hoa Kỳ: Là đối tượng mang hộ chiếu Hoa Kỳ
 • Đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ: Là các đối tượng thỏa mãn một trong hai điều kiện dưới đây tại thời điểm điền đăng ký mở và sử dụng TK tại VIB:
  • (1) Có thẻ xanh hợp lệ của Hoa Kỳ; hoặc
  • (2) Cá nhân nước ngoài có thời gian lưu trú tại Hoa Kỳ đáp ứng đồng thời 02 điều kiện sau (tính theo năm dương lịch):
   • (2.1) Ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại; và
   • (2.2) Ít nhất 183 ngày trong giai đoạn 03 năm liên tiếp, bao gồm năm hiện tại và 02 năm liền kề trước đó, trong đó 183 ngày là tổng cộng của: (i) Tất cả số ngày lưu trú tại Hoa Kỳ trong năm hiện tại (năm N); và (ii) 1/3 số ngày lưu trú tại Hoa Kỳ trong năm thứ nhất liền kề trước năm hiện tại (năm N-1); và (iii) 1/6 số ngày lưu trú tại Hoa Kỳ trong năm thứ hai liền kề trước năm hiện tại (năm N-2).

Chi tiết xem tại đây.

 • Dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ
  • Công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ (cho mục đích thuế);
  • Nơi sinh tại Hoa Kỳ;
  • Số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ;
  • Địa chỉ lưu trú hay địa chỉ nhận thư tại Hoa Kỳ;
  • Địa chỉ “nhận thư hộ” hay địa chỉ “giữ thư” tại Hoa Kỳ;
  • Lệnh định kỳ chuyển khoản vào một TK được duy trì trong lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc nhận chỉ thị thường xuyên từ một địa chỉ tại Hoa Kỳ;
  • Giấy ủy quyền hoặc đơn ủy quyền ký còn hiệu lực cấp cho một đối tượng có địa chỉ tại Hòa Kỳ liên quan đến TK của KH.

1.6 Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị: Là người giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế

1.7 Những người liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị: Bao gồm:

 1. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị;
 2. Đồng sở hữu với Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị của một hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp lý;
 3. Chủ sở hữu hưởng lợi của một hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp lý do Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị sở hữu.

1.8 Luật hoặc quy định của pháp luật: Là luật hoặc các quy định pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Việt Nam) hoặc bất kỳ Hiệp ước Quốc tế nào mà Việt Nam tham gia là thành viên, hoặc bất kỳ lãnh thổ tài phán (i) nơi mà Việt Nam tham gia ký kết thỏa thuận, (ii) nơi mà VIB và các chi nhánh/Phòng giao dịch của VIB được yêu cầu phải tuân thủ (miễn là việc áp dụng đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam).

1.9 Tài khoản thanh toán (TK): Là tài khoản thanh toán cá nhân hoặc tài khoản thanh toán chung bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ, được mở tại VIB để giữ tiền và/hoặc thanh toán, chuyển khoản, nộp, rút tiền phục vụ cho các mục đích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 • Là tài khoản thanh toán cá nhân hoặc tài khoản thanh toán chung bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ, được mở tại VIB để (i) giữ tiền và/hoặc nộp, rút tiền phục vụ cho các mục đích hợp pháp theo quy định của pháp luật hoặc (ii) thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng, thu hộ, chi hộ và các dịch vụ gia tăng khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
 • TK chung loại “VÀ”: Là loại TK yêu cầu tất cả các chủ TK chung phải cùng có mặt và ký chứng từ khi thực hiện bất cứ giao dịch nào liên quan đến TK chung này.
 • TK chung loại “HOẶC”: Là loại TK cho phép một trong các chủ TK chung được phép độc lập thực hiện giao dịch và ký chứng từ tại VIB theo quy định về từng loại giao dịch nêu tại văn bản này, mà không cần có sự đồng ý của các chủ TK chung còn lại. TK cá nhân đã được mở thì không được chuyển loại sang TK chung và ngược lại.

1.10 Tên TK: Là Họ và tên KH tại thời điểm mở dựa trên thông tin tên trên CMND/ CCCD/ HC còn hiệu lực, trừ trường hợp (ii) tên khác theo đề nghị của KH nếu KH (là hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân) đã ký lại HĐ mở, sử dụng TKTT để chuyển đổi sang hình thức TKTT cá nhân hoặc TKTT chung theo quy định tại Điều 4.2 Thông tư 32/2016/TT-NHNN hoặc (ii) KH thay đổi họ/tên/tên đệm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

1.11 Số dư: Số dư là số tiền thực tế của KH trên TK Số dư tối thiểu của TK là số tiền tối thiểu phải duy trì trên TK tại mọi thời điểm và chậm nhất vào cuối ngày mở TK, KH phải nộp đủ số dư tối thiểu này. KH có trách nhiệm duy trì số dư tối thiểu tại mọi thời điểm theo quy định của VIB từng thời kỳ. Số tiền tối thiểu được xác định theo từng loại TK KH đăng ký và theo quy định của VIB từng thời kỳ. Số dư được phép sử dụng là số tiền KH được phép sử dụng để rút tiền, chuyển tiền, thanh toán từ TK. Số dư được phép sử dụng bao gồm số dư có và hạn mức thấu chi (nếu có) sau khi trừ đi các khoản tiền bị tạm khóa/phong tỏa, các khoản lãi tín dụng phải trả, các khoản nợ phí, các khoản nợ nghĩa vụ tài chính khác của chủ TK với VIB, và số dư tối thiểu của TK.

1.12 Số TK: Số TK là dãy số do hệ thống VIB sinh ra ngẫu nhiên hoặc do KH chọn số TK theo yêu cầu. Trường hợp TK được chọn số theo yêu cầu và không thuộc Gói sản phẩm trả lương theo quy định của VIB thì phải phát sinh tối thiểu 01 (một) giao dịch ghi Có trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở TK. Trong các trường hợp sau:

 • TK có Số TK được chọn theo yêu cầu và TK không thuộc Gói sản phẩm trả lương theo quy định của VIB và TK không phát sinh tối thiểu 01 giao dịch ghi Có trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở TK; hoặc
 • TK có số TK được chọn theo yêu cầu và VIB chưa thu đủ phí mở TK trong 06 tháng liên tiếp vào định kỳ ngày 06 hàng tháng bắt đầu từ tháng T+2 (trong đó T là tháng mở TK),
 • VIB thông báo rằng: VIB có toàn quyền chủ động và sẽ đóng (các) TK này vào các ngày làm việc tiếp theo do VIB lựa chọn, đồng thời thu hồi số TK này và cung cấp cho KH khác

Phí mở TK chọn số theo yêu cầu theo biểu phí có hiệu lực của VIB từng thời kỳ. Số tiền phí sẽ được VIB tự động phong tỏa trên TK của KH từ ngày mở TK đến khi VIB hoàn tất việc thu phí hoặc khi TK bị đóng, tùy theo điều kiện nào đến trước.

1.13 Tạm khóa: Là việc VIB tạm dừng giao dịch trên một phần hoặc toàn bộ số dư trên TK hoặc tạm dừng chiều thanh toán đi (không thực hiện các lệnh ghi nợ) từ TK và/hoặc tạm dừng chiều thanh toán đến (không thực hiện các lệnh ghi có) vào TK của KH.

1.14 Phong tỏa TK: Là việc VIB tạm dừng giao dịch trên một phần hoặc toàn bộ số dư trên TK.

1.15 Trì hoãn giao dịch trên TK: Là việc VIB không thực hiện giao dịch trên TK của KH nhiều nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng biện pháp này và là hình thức phong tỏa tạm thời trước khi có quyết định chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.16 Đóng TK: Là việc VIB chấm dứt việc sử dụng TK của KH và đóng hồ sơ TK của KH.

1.17 Lãi suất: Lãi suất của TK là lãi suất không kỳ hạn được VIB công bố trên website www.vib.com.vn hoặc bất kỳ địa điểm giao dịch nào của VIB, phù hợp với quy định của pháp luật. Lãi suất được tính trên cơ sở 365 ngày. Loại tiền chi trả lãi là cùng loại tiền với TK đang được tính lãi. Lãi trả trực tiếp vào TK tại thời điểm khóa ngày của ngày làm việc cuối cùng của tháng hoặc tại thời điểm đóng TK.

1.18 Phí: Phí quản lý TK, phí giao dịch TK, phí cung cấp thông tin TK và các khoản phí liên quan khác theo biểu phí do VIB công bố và niêm yết công khai trong từng thời kỳ trên website hoặc tại các địa điểm giao dịch hoặc theo các thỏa thuận riêng giữa KH và VIB nhưng không trái các quy định của pháp luật. Các hoạt động tra cứu có yêu cầu xác nhận của VIB có thể bị tính phí theo biểu phí của VIB được công bố trên website hoặc tại các địa điểm giao dịch của VIB. Phí thu trên tài khoản theo cùng loại tiền của TK.

Related Articles

Back to top button