TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 18 Tháng 08 Năm 2019

  Sinh viên

  TỔ CHỨC THÀNH CÔNG NGÀY HỘI “TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM” NĂM HỌC 2018-2019

  TỔ CHỨC THÀNH CÔNG NGÀY HỘI “TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM” NĂM HỌC 2018-2019

    Nhằm triển khai hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên, giúp cho các bạn có…

  (**) Khảo sát Sinh viên Về hoạt động giảng dạy của Giảng viên – Học kỳ I – Năm học 2018 – 2019: Những thông…

  Biểu mẫu HSSV

  Biểu mẫu HSSV

  Mẫu xác nhận sinh viên: Tải tại đây. Mẫu vay vốn sinh viên: Tải tại đây. Mẫu tạm hoãn nghĩa vụ quân sự: Tải tại đây. Mẫu đơn xin…