TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 24 Tháng 02 Năm 2019

  Khảo sát sinh viên

  Phiếu khảo sát sinh viên

  1. Phiếu khảo sát sinh viên tốt nghiệp:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkmUGoIOcO5gZOtKX4Fd9Pvsi19RPHWPKxYcdrE1OfGihjmw/formResponse

  2. Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên thi trên máy:

  https://docs.google.com/forms/d/1DwS6Ko3Vrr4KbsAtDryK42Le5nlYT-uDDn8uQPiPFIQ/viewform?edit_requested=true

  3. PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY THỰC HÀNH CỦA GIẢNG VIÊN
  https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfnWo0B-qejDskM9u…/viewform.

  4.  PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT CỦA GIẢNG VIÊN
  https://docs.google.com/…/1FAIpQLSekDG_29nUl9697Aa…/

  (more…)