TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 25 Tháng 01 Năm 2020

  Khảo sát sinh viên

  KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 2018-2019

  KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 2018-2019

  Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tốt nghiệp năm 2019 vui lòng thực hiện Khảo sát tại đây.        …

  (**) Khảo sát Sinh viên Về hoạt động giảng dạy của Giảng viên – Học kỳ I – Năm học 2018 – 2019: Những thông…


  1