TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 13 Tháng 12 Năm 2018

  Chế độ, chính sách

  Biểu mẫu HSSV

  Biểu mẫu HSSV

  Mẫu xác nhận sinh viên: Tải tại đây. Mẫu vay vốn sinh viên: Tải tại đây. Mẫu tạm hoãn nghĩa vụ quân sự: Tải tại đây. Mẫu đơn xin…

  Danh sách Sinh viên nhận học bổng KKHT và Miễn giảm học phí

  Danh sách Sinh viên nhận học bổng KKHT và Miễn giảm học phí

  Danh sách Sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập, Học Kì I, Năm học  2014 – 2015:  1) Khoa Điều Dưỡng – KTYH: Danh…


  1