TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 28 Tháng 01 Năm 2020

  Trung tâm Sức khỏe cộng đồng

  I – Chức năng
  Là đơn vị cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng đáp ứng nhu cầu của mọi người dân khi có nhu cầu chăm sóc và tư vấn về sức khỏe.

  II – Nhiệm vụ:
  1) Cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng đáp ứng nhu cầu của mọi người dân khi có nhu cầu chăm sóc và tư vấn về sức khỏe.
  2) Sàng lọc, chăm sóc và chuyển người bệnh đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định về chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh và tiếp nhận người bệnh để tiếp tục quản lý, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe;
  3) Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong hệ thống khám bệnh, chữa bệnh để bảo đảm hoạt động quản lý sức khỏe, khám bệnh chữa bệnh cho cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng;
  4) Liên hệ để chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để khám bệnh, chữa bệnh.
  5) Cung ứng các dịch vụ chăm sóc toàn diện, lồng ghép, liên tục cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, duy trì mối quan hệ tin cậy và lâu dài với người bệnh; tham vấn, vận động lối sống lành mạnh, loại bỏ các hành vi nguy cơ đối với bệnh tật nhằm nâng cao năng lực của cá nhân, nhóm và cộng đồng trong việc tự bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.
  6) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng nhà trường giao.

  III – Nhân sự
  Trung tâm Sức khỏe cộng đồng gồm các thành viên:
  1) Ông Nguyễn Quốc Bảo – Giám đốc – Kiêm nhiệm;

  2) Bà Bùi Thị Thu Vân – Phó giám đốc – Kiêm nhiệm;

  3) Bà Phạm Thị Như Hoa – Bác sỹ – Kiêm nhiệm;

  4) Bà Hoàng Phi Tuyết Phụng – Bác sỹ – Kiêm nhiệm;

  5) Bà Đỗ Thị Nguyệt – Điều dưỡng – Kiêm nhiệm;

  6) Bà Lê Thị Kiều Diễm – Điều dưỡng – Kiêm nhiệm;

  7) Bà Nguyễn Thị Hồng – Điều dưỡng – Kiêm nhiệm;

  8) Bà Phạm Thị Phương Hiền – Điều dưỡng – Kiêm nhiệm;

  9) Bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Điều dưỡng – Kiêm nhiệm;

  10) Bà Trần Thị Mộng Tuyền – Điều dưỡng – Kiêm nhiệm;

  11) Bà Lê Hà Anh Thi – Điều dưỡng – Kiêm nhiệm;

  12) Bà Trần Thị Thái An – Điều dưỡng – Kiêm nhiệm

  13) Bà Nguyễn Minh Mỹ Dung – Điều dưỡng – Kiêm nhiệm;

  14) Ông Nguyễn Hoàng Quân – Điều dưỡng – Kiêm nhiệm;

  15) Bà Trần Thị Kiều My – Điều dưỡng – Kiêm nhiệm;

  16) Bà Lê Hằng Cẩm Thúy – Điều dưỡng – Kiêm nhiệm.