TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 28 Tháng 01 Năm 2020

  Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

  I – Chức năng
  1. Là đơn vị hỗ trợ, phục vụ sinh viên thuộc trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn học tập và hướng nghiệp cho sinh viên của trường; tổ chức các hoạt động huấn luyện kỹ năng và xúc tiến việc làm, giúp sinh viên tiếp cận với các nguồn lực của nhà trường cũng như của xã hội.
  2. Tổ chức và quản lý các hoạt động hỗ trợ sinh viên, là đầu mối kết nối giữa các cơ sở y tế, doanh nghiệp, nhà tài trợ với sinh viên thông qua các hoạt động quan hệ cơ sở y tế, doanh nghiệp, tìm kiếm nguồn tài trợ, tổ chức tư vấn hướng nghiệp, đưa đón sinh viên, tìm kiếm và trao các suất học bổng cho sinh viên. Tổ chức các hoạt động Văn hóa – Văn nghệ, Thể dục thể thao, các Hội thi chào mừng những ngày Lễ lớn và nhiều sự kiện cũng như hoạt động hỗ trợ sinh viên khác.

  II – Nhiệm vụ:
  1. Công tác hỗ trợ sinh viên
  – Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn nhằm nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên.
  + Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp và công tác tuyển sinh đầu vào, giới thiệu về chương trình đào tạo, những yêu cầu của từng bậc học, ngành đào tạo của trường.
  + Làm cầu nối với các đơn vị chức năng của trường thực hiện việc tư vấn các qui chế sinh viên, cung cấp cho sinh viên các thông tin về nội dung, chương trình đào tạo các chuyên ngành, các kỹ năng nghề nghiệp và các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành nghề đào tạo. Đồng thời phối hợp thực hiện tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh của nhà trường.
  + Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các Khoa và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động văn, thể, mỹ, các cuộc thi học thuật dành cho sinh viên; Quản lý và định hướng hoạt động, phát triển các CLB – Đội – Nhóm sinh viên.
  + Là đầu mối thiết lập và tổ chức những hoạt động có liên quan đến Cựu sinh viên các khóa, hệ, bậc trong toàn trường.
  + Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tư vấn cho sinh viên về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành học; các kỹ năng nghề nghiệp và chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành nghề đào tạo.
  + Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hỗ trợ hoạt động của các câu lạc bộ học thuật, tư vấn cho sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.
  + Tổ chức các câu lạc bộ hướng nghiệp hoạt động ngoại khóa, giao lưu với các đơn vị sử dụng lao động.
  + Tư vấn địa điểm thực tập cho sinh viên cuối khóa. Khảo sát và thống kê việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
  + Khảo sát đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực đối với ngành, nghề mà nhà trường đào tạo và thông tin phản hồi của các đơn vị sử dụng lao động về chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc sinh viên sau tốt nghiệp.
  + Đưa đón sinh viên ở khu vực ký túc xá tập trung của tỉnh.
  – Tổ chức thực hiện công tác tư vấn việc làm cho sinh viên, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước có nhu cầu.
  + Phối hợp với các cơ sở y tế, công ty, doanh nghiệp tuyển dụng để giới thiệu việc làm cho sinh viên, bao gồm công việc toàn thời gian và bán thời gian.
  + Thông tin thường xuyên cho sinh viên về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của cơ sở y tế, doanh nghiệp và yêu cầu tuyển dụng giúp sinh viên có những bước chuẩn bị cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động khi ra trường.
  + Phối hợp với các Khoa quản lý sinh viên, tổ chức cho sinh viên thực tập, kiến tập tiếp cập môi trường làm việc thực tế tại các cơ sở y tế, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.
  + Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tổ chức giảng dạy những kiến thức thực tiễn cho sinh viên chuyên ngành của trường, tăng cường kiến thức thực tiễn cho sinh viên và tối ưu hóa việc vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống thực tiễn.
  + Tổ chức cho sinh viên tham gia các buổi giao lưu, hướng nghiệp, hội chợ giới thiệu việc làm.
  2. Công tác Hợp tác với cơ sở y tế, doanh nghiệp
  – Xây dựng kế hoạch hợp tác giữa nhà trường với các cơ sở y tế, doanh nghiệp trình Hiệu trưởng phê duyệt, triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động hợp tác, liên kết với cơ sở y tế, doanh nghiệp.
  – Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học về đào tạo đáp ứng nhu cầu cơ sở y tế, doanh nghiệp, các chương trình hội thảo, tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên.
  – Phối hợp tổ chức cho giảng viên và sinh viên tham quan thực tế, thực hành, thực tập tại cơ sở y tế, doanh nghiệp, các hoạt động giao lưu giữa sinh viên và cơ sở y tế, doanh nghiệp.
  – Thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực của cơ sở y tế, doanh nghiệp; làm đầu mối tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ các cơ sở y tế, doanh nghiệp; cung cấp thông tin, giới thiệu nơi thực tập và việc làm cho sinh viên.
  – Tổ chức khảo sát về nhu cầu đào tạo của cơ sở y tế, doanh nghiệp, thu thập thông tin phản hồi từ cơ sở y tế, doanh nghiệp về các chương trình đào tạo của nhà trường.
  – Tạo mối quan hệ gắn kết với cơ sở y tế, doanh nghiệp để hỗ trợ nhà trường như: tham gia xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp.
  – Tham mưu cho lãnh đạo ban hành các quy định về hoạt động hợp tác giữa nhà trường với cơ sở y tế, doanh nghiệp.
  3. Các nhiệm vụ khác
  – Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đánh giá thực trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; theo dõi, đánh giá thông tin phản hồi của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về khả năng đáp ứng nhu cầu của công việc của người học sau khi tốt nghiệp và các công tác khảo sát khác đối với sinh viên.
  – Phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác tiếp nhận thông tin, quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động liên kết đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của các công ty, doanh nghiệp, cơ quan.
  – Tổ chức vận động các nguồn tài trợ để hình thành quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên.
  – Tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng, trợ cấp khó khăn từ các công ty, doanh nghiệp, cơ quan và cựu sinh viên.
  – Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng “mềm” trước khi ra trường.
  – Tư vấn các vấn đề sức khỏe, tâm lý xã hội cho sinh viên theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

  III – Nhân sự
  Trung tâm Trung tâm Hỗ trợ sinh viên gồm các thành viên:
  1) Ông Trần Thanh Định – Giám đốc – Kiêm nhiệm;

  2) Nguyễn Văn Tới – Phó giám đốc – Kiêm nhiệm;

  3) Ông Lê Minh Khôi – Chuyên viên – Kiêm nhiệm;

  4) Ông Nguyễn Văn Thành – Nhân viên – Kiêm nhiệm;

  5) Bà Nguyễn Thị Huệ – Nhân viên – Kiêm nhiệm;

  6) Ông Đỗ Văn Thế – Nhân viên – Kiêm nhiệm;

  7) Bà Võ Thị Lệ Thủy – Kế toán – Kiêm nhiệm;