TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 26 Tháng 01 Năm 2020

  Khoa Y học - KHCB

  I. CHỨC NĂNG.
  Khoa Y học– Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng có chức năng đào tạo Y sỹ đa khoa, đào tạo các chuyên ngành Y tế công cộng, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Sức khỏe sinh sản, Nha cộng đồng và giảng dạy các môn Khoa học cơ bản, Y học cơ sở và Y tế công cộng cho các đối tượng y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, dược có trình độ từ cao đẳng trở xuống của trường.

  II. NHIỆM VỤ.
  1. Quản lý nhân sự thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng:
  – Phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với vai trò, chức năng đối với từng giảng viên, nhân viên thuộc khoa theo đúng quy định và phù hợp với mô hình tổ chức khoa.
  – Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, tham mưu đề xuất bổ sung theo chỉ đạo của Ban giám hiệu nhằm quản lý hiệu quả nguồn nhân lực được giao để hoàn thành nhiệm vụ.
  – Quản lý hồ sơ cá nhân từng thành viên trong khoa và tổ chức quản lý các đối tượng sinh viên hệ Y sỹ và các đối tượng đào tạo khác thông qua các hoạt động giáo viên chủ nhiệm, đoàn thanh niên nhằm có thông tin chính xác và nhanh nhất khi Ban giám hiệu cần.
  – Thông tin đến cán bộ, giảng viên, nhân viên của khoa những chủ trương, quyết định của Hiệu trưởng và những vấn đề có liên quan đến khoa, các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến giảng viên, nhân viên thuộc khoa.
  – Đề xuất kịp thời khen thưởng, kỷ luật định kỳ, đột xuất đối với giảng viên, cán bộ, nhân viên.
  2. Tổ chức và quản lý hoạt động giảng dạy:
  – Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập môn Khoa học cơ bản cho sinh viên toàn trường và tổ chức quản lý chương trình đào tạo thích hợp cho các đối tượng sinh viên chuyên ngành Y sỹ, các đối tượng khác và thực tập lâm sàng hệ Dược.
  – Quản lý và triển khai thực hiện quá trình đào tạo, các hoạt động giảng dạy cho chuyên ngành hệ Y sỹ, các đối tượng đào tạo khác và thực tập lâm sàng hệ Dược theo chương trình kế hoạch chung của nhà trường.
  – Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên theo phân cấp của Ban giám hiệu.
  – Tổ chức biên soạn ngân hàng đề thi các môn học do khoa đảm trách
  – Thực hiện và tham gia bình giảng, dự giảng, hội thi, hội thảo, tập huấn theo yêu cầu chung của Nhà trường.
  – Phối hợp với Phòng Đào tạo – Quản lý khoa học xây dựng kế hoạch mời giảng, thỉnh giảng, chấm thi các môn học do khoa đảm trách.
  3. Tổ chức và quản lý chất lượng đào tạo:
  – Xây dựng các công cụ đánh giá đánh giá chất lượng đào tạo (quy trình, tiêu chuẩn…)
  – Tham gia, xây dựng, rà soát, bổ sung các quy trình giảng dạy thực hành chuyên môn và lý thuyết thông qua các công cụ đánh giá phù hợp
  – Định kỳ tham mưu, đề xuất và tham gia chỉnh sửa chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch bổ sung, triển khai thực hiện và đánh giá các môn học theo đúng quy định, quy chế của Nhà trường.
  – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Giảng viên và nhân viên của khoa.
  – Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, cán bộ khoa thông qua các hoạt động giảng dạy, dự giảng, bình giảng.
  – Tổ chức cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy của giảng viên và các hoạt động chủ động học tập của Sinh viên thuộc khoa.
  4. Tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học:
  – Xây dựng và đăng ký đề cương đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm của khoa trình Ban giám hiệu phê duyệt.
  – Phối hợp tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, sinh hoạt khoa học kỹ thuật định kỳ cho giảng viên, sinh viên thuộc khoa nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên thuộc khoa.
  – Triển khai thực hiện và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học được duyệt theo đúng tiến độ.
  – Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học do Nhà trường triển khai
  5. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc khoa:
  – Quản lý tốt cơ sở vật chất văn phòng khoa được giao.
  – Quản lý tài sản, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, phòng thực hành thuộc khoa.
  – Xây dựng kế hoạch bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập theo phân cấp của Ban giám hiệu.
  6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác:
  – Phối hợp với Phòng Công tác chính trị – Học sinh, sinh viên và Đoàn thanh niên quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên.
  – Phối hợp với các khoa, phòng chức năng xây dựng, tham gia, thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường trong hiện tại và tương lai (xác định nhu cầu đào tạo, tuyển sinh, kiểm định chất lượng, cung cấp thông tin lên website…).
  – Dự trù mua sách, tư liệu, tài liệu phục vụ dạy học hàng năm.
  – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu và Nhà trường phân công.

  (*) Nhân sự của Khoa cụ thể như sau:
  1) Bà Phạm Thị Như Hoa, Bác sĩ, Trưởng khoa- Kiêm Tổ trưởng Bộ môn Y học;

  2) Ông Hứa Đình Bảo, Thạc sĩ, Giảng viên – Tổ trưởng Bộ môn KHCB;

  3) Ông Lê Minh Khôi, Thạc sĩ, Chuyên viên;

  4) Ông Võ Minh Tuấn, Cử nhân, Giảng viên;

  5) Bà Đỗ Thị Thùy Vân, Cử nhân, Giảng viên;

  6) Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Cử nhân, Giảng viên;

  7) Ông Nguyễn Minh Trí, Thạc sĩ, Giảng viên;

  8) Bà Nguyễn Thị Kim Thảo; Cử nhân, Giảng viên;

  9) Bà Hoàng Phi Tuyết Phụng, Bác sĩ, Giảng viên;

  10) Lê Hằng Cẩm Thúy, Cử nhân Cao đẳng, Nhân viên.