TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 26 Tháng 01 Năm 2020

  Hội đồng trường

  Hội đồng trường Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng được thành lập theo quyết định số 2801/QĐ-UBND tỉnh ngày 26 tháng 12 năm 2016.

  Danh sách Hội đồng trường Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 – 2021:

  1) Ông Lê Quang Khiết – Bác sĩ Chuyên khoa I – Chủ tịch Hội đồng trường;

  2) Ông Phan Văn Đa – Phó chủ tịch UBND tỉnh;

  3) Bà Phạm Thị Bạch Yến – Tiến sĩ, Bác sĩ, Giám đốc Sở Y tế;

  4) Ông Phạm Văn Sơn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

  5) Ông Nguyễn Đức Thuận – Thạc sĩ, Bác sĩ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

  6) Ông Dương Quý Sỹ – Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Hiệu trưởng;

  7) Bà Đoàn Thị Quỳnh Như – Bác sĩ Chuyên khoa II, Phó Hiệu trưởng;

  8) Ông Trần Thanh Định – Bác sĩ Chuyên khoa I, Phó Hiệu trưởng;

  9) Ông Trần Ngọc Trung – Thạc sĩ, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng TCCB – HCQT;

  10) Ông Nguyễn Văn Tới – Cử nhân Chuyên khoa I, Bí thư Đoàn trường;

  11) Ông Nguyễn Quốc Bảo – Bác sĩ Chuyên khoa II, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo – ĐBCL;

  12) Bà Nguyễn Thị Hồng Lam – Thạc sĩ, Trưởng Khoa Điều dưỡng – KTYH;

  13) Bà Cao Thị Thu Hương – Thạc sĩ, Trưởng Khoa Dược;

  14) Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung – Cử nhân, Trưởng Phòng QLTC;

  15) Ông Võ Minh Tuấn – Cử nhân, Phó trưởng Khoa Y học – KHCB;

  16) Bà Phạm Thị Như Hoa – Bác sĩ Chuyên khoa I, Trưởng khoa Y học – KHCB;

  17) Ông Mai Thanh Khang – Dược sĩ, Giảng viên Khoa Dược.