TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 26 Tháng 01 Năm 2020

  Bộ máy Tổ chức

  Thông báo học bổng Khuyến khích học tập năm học 2016 – 2017

  Thông báo học bổng Khuyến khích học tập năm học 2016 – 2017

  1. Quyết định cấp học bổng Khuyến khích học tập HKI: Xem tại đây 2. Danh sách Sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HKI:…

  Thông báo miễn giảm học phí năm học 2016 – 2017

  Thông báo miễn giảm học phí năm học 2016 – 2017

  1. Thông báo miễn giảm học phí: Xem tại đây 2. Quyết định miễn giảm học phí: Xem tại đây 3. Danh sách sinh viên…

  Một số văn bản thông tin tới sinh viên

  Một số văn bản thông tin tới sinh viên

  1. Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 86/2015/NĐ  – CP ngày 02 tháng 10 năm 2015…

  Thông tin học bổng Lương Văn Can dành cho sinh viên

  Thông tin học bổng Lương Văn Can dành cho sinh viên

  Phòng CT-CTSV thông tin tới các bạn sinh viên về học bổng Lương Văn Can:


  1