TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 25 Tháng 01 Năm 2020

  Ban giám hiệu

  Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng gồm:
  1. GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ – Bí thư – Hiệu trưởng;
  2. BSCKII. Đoàn Thị Quỳnh Như – Phó Hiệu trưởng;
  3. BSCKI. Trần Thanh Định – Phó Hiệu trưởng;
  4. GS. BS. Timothy Craig – Giáo sư Y khoa và Nhi Khoa – Nhà giáo Xuất sắc – Thanh tra viên – Đại học Y khoa – Giám đốc Phòng khám – Hen suyễn Dị ứng Miễn dịch học – Giám đốc chương trình – Hen suyễn Dị ứng Miễn dịch học – Trưởng bộ phận – Hen suyễn Dị ứng Miễn dịch học – Thành viên danh dự Ban giám hiệu – Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng