Kiến thức tài chính

HSBC tại Việt Nam

Ngày 1 tháng Một năm 2009, HSBC trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân hàng con tại Việt Nam. Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (HSBC Việt Nam) là một ngân hàng con thuộc sở hữu 100% của ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải. HSBC Việt Nam cũng là ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên đồng thời đưa chi nhánh và phòng giao dịch đi vào hoạt động tại Việt Nam. Hiện tại, HSBC là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Với 150 năm kinh nghiệm hoạt động tại thị trường Việt Nam, HSBC cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính ngân hàng bao gồm: Dịch vụ Quản lý Tài sản và Tài chính Cá nhân, Dịch vụ Ngân hàng Doanh Nghiệp, Dịch vụ Ngoại hối và thị trường vốn, Dịch vụ Giải pháp Thanh toán Toàn cầu, Dịch vụ Thanh toán Quốc tế và Tài trợ thương mại, Ngoại hối, Thị trường vốn và Dịch vụ Chứng Khoán.

Các giải thưởng

 • Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam từ 2006 đến 2012, 2014 đến 2024, do tạp chí FinanceAsia bình chọn
 • Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam năm 2023, 2024 do tạp chí FinanceAsia bình chọn
 • Ngân hàng đóng góp lớn nhất về mặt Môi trường, Xã hội và Quản trị tại Việt Nam năm 2024 do FinanceAsia trao tặng
 • Ngân hàng ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất Việt Nam năm 2023, 2024 do FinanceAsia trao tặng
 • Ngân hàng tài trợ thương mại hàng đầu Việt Nam 2018, 2020-2022, 2024 do Euromoney Trade Finance Survey bình chọn
 • Ngân hàng cung cấp Dịch vụ tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam 2021, 2022, 2024 do Euromoney Trade Finance Survey bình chọn
 • Đạt chứng nhận “Nơi làm việc lý tưởng” năm 2022-2024 của tổ chức Great Place to Work®
 • Ngân hàng kết nối đầu tư nước ngoài tốt nhất Việt Nam năm 2024 tại giải thưởng Rồng Vàng
 • Ngân hàng cung cấp Dịch vụ tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2024 do giải thưởng The Asset Triple A Treasurise trao tặng
 • Giải pháp tài chính cho chuỗi cung ứng tốt nhất Việt Nam năm 2024 do giải thưởng The Asset Triple A Treasurise trao tặng
 • Giải pháp Môi trường, Xã hội và Quản trị tốt nhất Việt Nam năm 2024 do The Asset Triple A Treasurise trao tặng
 • Ngân hàng đóng góp tốt nhất về mặt Môi trường, Xã hội và Quản trị tại Việt Nam năm 2023 do FinanceAsia trao tặng
 • Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2023 do Euromoney Awards for Excellence công nhận
 • Ngân hàng Quản lý Tiền tệ hàng đầu Việt Nam năm 2021-2023 do Euromoney Cash Management Survey trao tặng
 • Ngân hàng cung cấp dịch vụ tốt nhất Việt Nam năm 2023 do Euromoney Cash Management Survey trao tặng
 • Ngân hàng đầu tư quốc tế tốt nhất Việt Nam năm 2023 do giải thưởng Ngân hàng tốt nhất của Asiamoney trao tặng
 • Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2016, 2017, 2019 và 2023 do tạp chí Asian Banking và Finance bình chọn
 • Ngân hàng dẫn đầu thị phần tài trợ thương mại cho các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam năm 2023 do Greenwich Trade Recognition & Awards trao tặng
 • Giải thưởng Sáng tạo nhất năm 2023 tại Great Awards do Hiệp hội doanh nghiệp Anh tại Việt Nam trao tặng
 • Ngân hàng Lưu ký phụ tốt nhất Việt Nam năm 2023 do The Asset Triple A Sustainable Investing Awards trao tặng
 • Giải pháp thu và thanh toán tốt nhất Việt Nam năm 2023 (dành cho dịch vụ cung cấp cho công ty DHL Global Forwarding) do The Asset Triple A Treasurise Client Awards trao tặng
 • Ngân hàng tốt nhất Việt Nam về Kinh doanh Nguồn vốn và Vốn lưu động cho các Doanh nghiệp đa quốc gia/Doanh nghiệp lớn trong nước năm 2023 do The Asset Triple A Treasurise Client Awards trao tặng
 • Giải thưởng Đóng góp tích cực cho xã hội Việt Nam năm 2022 do FinanceAsia trao tặng
 • Doanh nghiệp xuất sắc trong lĩnh vực Môi trường, Xã hội và Quản trị – Top 50 Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài xuất sắc nhất Việt Nam năm 2022 tại giải thưởng Rồng Vàng
 • Ngân hàng Giám sát tốt nhất năm 2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trao tặng
 • Ngân hàng toàn cầu tốt nhất Việt Nam về tài chính bền vững do The Asset Triple A – Giải thưởng Quốc gia về Tài chính bền vững năm 2022 trao tặng
 • Khoản tín dụng xanh tốt nhất Việt Nam năm 2022 (dành cho việc thu xếp khoản vay hợp vốn xanh có kỳ hạn trị giá 500 triệu USD cho Vingroup/Vinfast) do The Asset Triple A – Giải thưởng Quốc gia về Tài chính bền vững trao tặng
 • Ngân hàng lưu ký phụ tốt nhất Việt Nam năm 2021, 2022 do The Asset Triple A bình chọn
 • Ngân hàng tư vấn cho vay tốt nhất tại Việt Nam 2018-2022 do The Asset Triple A bình chọn
 • Khoản vay hợp vốn tốt nhất dành cho định chế tài chính tại Việt Nam năm 2022 (dành cho việc thu xếp khoản vay hợp vốn có kỳ hạn trị giá 1 tỷ USD cho Techcombank) do The Asset Triple A – Giải thưởng Quốc gia về Tài chính bền vững năm 2022 trao tặng
 • Khoản vay hợp vốn tốt nhất cho doanh nghiệp tại Việt Nam năm 2022 (dành cho việc thu xếp khoản vay hợp vốn có kỳ hạn tại nước ngoài trị giá 300 triệu USD cho Hòa Phát) do The Asset Triple A – Giải thưởng Quốc gia về Tài chính bền vững năm 2022 trao tặng
 • Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch trực tuyến nội địa 2022 do Visa trao tặng
 • Ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ giao dịch trực tuyến thành công 2022 do Visa trao tặng
 • Ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ giao dịch thành công năm 2019, 2020, 2022 do Visa trao tặng
 • Sáng kiến Marketing và Thương hiệu của năm tại Việt Nam năm 2021 do Asian Banking and Finance (Hạng mục Ngân hàng cá nhân) bình chọn
 • Sáng kiến của năm về Quản lý hoạt động ngân hàng trong giai đoạn COVID tại Việt Nam năm 2021 do Asian Banking and Finance (Hạng mục Ngân hàng doanh nghiệp) bình chọn
 • Ngân hàng tài trợ thương mại quốc tế của năm tại Việt Nam năm 2021 do Asian Banking and Finance (Hạng mục Ngân hàng doanh nghiệp) bình chọn
 • Giải pháp Tài chính thương mại theo tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị tốt nhất Việt Nam năm 2021 do The Asset Triple A bình chọn
 • Ngân hàng tốt nhất Việt Nam về Kinh doanh Nguồn vốn và Vốn lưu động cho các Doanh nghiệp đa quốc gia/Doanh nghiệp lớn trong nước năm 2020, 2021 do The Asset Triple A bình chọn
 • Ngân hàng toàn cầu tốt nhất Việt Nam từ 2008-2011, 2014, 2016, 2017, 2020 và 2021 do The Asset Triple A bình chọn
 • Giao dịch quản lý tài sản đảm bảo ba bên tốt nhất châu Á năm 2021 do The Asset Triple A bình chọn
 • Giao dịch Trái phiếu liên kết xuất sắc nhất Việt Nam năm 2021 do Asset Triple A bình chọn nhờ hỗ trợ Vinpearl chào bán 425 triệu đô la Mỹ trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu
 • Giao dịch vay hợp vốn xuất sắc nhất Việt Nam năm 2021 nhờ thu xếp thành công khoản vay hợp vốn được phân chia hai kỳ hạn trị giá 790 triệu đô la Mỹ cho VietinBank
 • Ngân hàng Quản lý Tiền tệ tốt nhất trong nước năm 2010-2020 do Euromoney Cash Management Survey trao tặng
 • Ngân hàng phát hành trái phiếu mới tốt nhất Việt Nam 2020 do The Asset Triple A bình chọn
 • Ngân hàng cho vay hợp vốn của năm 2020 tại Việt Nam do Hiệp hội thị trường cho vay Châu Á – Thái Bình Dương bình chọn
 • Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam năm 2019, 2020 do The Asset Triple A bình chọn
 • Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam năm 2020 do The Asset Triple A bình chọn
 • Ngân hàng lưu ký phụ duy nhất đủ tiêu chuẩn được đánh giá trong cả hai hạng mục trong Khảo sát Lưu ký phụ năm 2017-2020 của Tạp chí Global Investor ISF
 • Ý tưởng ngân hàng số tốt nhất Việt Nam năm 2020 do tạp chí Asian Banking and Finance bình chọn
 • Ngân hàng có doanh số thanh toán qua thẻ tín dụng hàng đầu năm 2011-2020 do Visa trao tặng
 • Ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ giao dịch trực tuyến xuyên biên giới thành công năm 2020 do Visa trao tặng
 • Ngân hàng cung cấp dịch vụ cho các Doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam năm 2019-2020 do Euromoney Cash Management Survey trao tặng
 • Ngân hàng toàn cầu cung cấp các dịch vụ tài chính doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam năm 2017 và 2019 do The Asset Triple A bình chọn
 • Giao dịch IPO thành công nhất 2018 do tạp chí FinanceAsia bình chọn cho giao dịch Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Vinhomes trị giá 1,349 tỉ đô la Mỹ, HSBC đóng vai trò đồng tư vấn dựng sổ
 • Giao dịch IPO thành công nhất tại Việt Nam 2018 do The Asset Triple A bình chọn cho giao dịch Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Vinhomes trị giá 1,349 tỉ đô la Mỹ
 • Giao dịch vay hợp vốn thành công nhất tại Việt Nam năm 2018 do The Asset Triple A bình chọn cho khoản vay hợp vốn 400 triệu đô la Mỹ của VinFast
 • Thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2018 do Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đánh giá và bình chọn
 • Danh Hiệu “Tập Thể Lao Động Xuất Sắc năm 2018” do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam tặng cho Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017
 • Cờ Thi Đua của Chính Phủ Việt Nam năm 2018 trao cho Ngân hàng có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong lĩnh vực ngân hàng năm 2017
 • Bằng khen của Giám đốc Công An TP. Hồ Chí Minh năm 2018 cho thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm
 • Giải thưởng Chất lượng dịch vụ toàn cầu của Visa dành cho ngân hàng có tỷ lệ chấp nhận giao dịch cao nhất đối với các giao dịch quốc tế trên thẻ tín dụng năm 2017
 • Ngân hàng đầu tư nước ngoài tốt nhất Việt Nam năm 2015, 2017 do tạp chí FinanceAsia bình chọn
 • Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam năm 2017 do Asiamoney bình chọn
 • Giao dịch M&A tốt nhất Việt Nam năm 2017 do The Asset Triple A bình chọn, HSBC đóng vai trò tư vấn tài chính trong giao dịch mua lại 65% LafargeHolcim của Siam City Cement
 • Giải thưởng Bạch Kim Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam nhân kỷ niệm 20 năm FinanceAsia

Địa chỉ liên hệ

 • Cao ốc Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Tel [84] (028) 3829 2288
 • Fax [84] (028) 3823 0530

Đội ngũ Quản lý

 • Tim Evans, Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
 • Phillip Wright, Quản lý hoạt động
 • Ahmed Yeganeh, Giám đốc toàn quốc Khối Dịch vụ Ngân hàng doanh nghiệp
 • Pramoth Rajendran, Giám đốc toàn quốc Khối Dịch vụ Quản lý Tài sản và Tài chính Cá nhân
 • Đỗ Thụy Như Thùy, Giám đốc toàn quốc Khối Quản lý Thanh khoản và Tiền tệ Toàn cầu
 • Surajit Rakshit, Giám đốc toàn quốc Trung tâm thanh toán quốc tế và tài trợ chuỗi cung ứng
 • Ngô Đăng Khoa, Giám đốc Khối ngoại hối, thị trường vốn và Dịch vụ chứng khoán
 • Yong Han, Giám đốc quản lý rủi ro
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc, Giám đốc tài chính
 • Trần Thị Nguyệt Oanh, Giám đốc quản lý nguồn nhân lực
 • Hồ Vĩnh Long, Giám đốc Tư vấn luật và Thư ký công ty
 • Cao Thị Hương Giang, Giám đốc Truyền Thông

Related Articles

Back to top button