Kiến thức tài chính

Giới thiệu

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bắc Á Bank) chính thức được thành lập năm 1994 tại Nghệ An, khởi đầu là một ngân hàng nhỏ, tập trung phát triển tại khu vực miền Trung. Năm 1995, Bắc Á Bank mở chi nhánh đầu tiên tại Hà Nội, đánh dấu mốc khởi điểm mở rộng mạng lưới. Năm 2008, Ngân hàng chuyển đổi mô hình từ phi tập trung, phân tán sang mô hình tập trung. Ngày 03/03/2021 là ngày giao dịch đầu tiên của Bắc Á Bank trên sàn HNX, với mã BAB.

Sau hơn 25 năm phát triển, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã từng bước khẳng định uy tín trên thị trường ngân hàng tài chính. Hiện nay, Bắc Á Bank là thành viên chính thức của Hiệp hội thanh toán viễn thông liên ngân hàng toàn cầu và Hiệp hội các ngân hàng châu Á và là một trong 10 ngân hàng được chọn tham gia vào hệ thống thanh toán tự động liên ngân hàng. Bên cạnh các nghiệp vụ tư vấn đầu tư mang lại những thành công nổi bật, làm nên một con đường khác biệt hướng tới sự phát triển bền vững, Bắc Á Bank cũng tập trung nguồn lực củng cố các dịch vụ tài chính cá nhân. Danh mục các sản phẩm của ngân hàng được xây dựng đa dạng, linh hoạt, hấp dẫn và quan trọng nhất là xuất phát từ triết lý kinh doanh “Giữ tâm sáng để vươn xa rộng khắp”, để mỗi khách hàng đến với Bắc Á Bank đều cảm nhận sự chân thành từ trái tim từng cán bộ nhân viên, tất cả vì lợi ích của khách hàng.

Năm 2021 là năm bắt đầu giai đoạn phát triển 2021-2025, Bắc Á Bank sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch kinh doanh an toàn, hiệu quả. Bắc Á Bank đang chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để xây dựng Ngân hàng số phù hợp, các hoạt động được chú trọng như: thúc đẩy hoạt động dịch vụ, tăng tỷ trọng thu dịch vụ trong tổng thu nhập thuần, nâng cao chất lượng nhân sự, tiếp tục đẩy mạnh quản lý chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trên toàn hệ thống, chuẩn bị các bước để triển khai theo kế hoạch phát triển mạng lưới, tiếp tục đầu tư để phát triển hệ thống công nghệ thông tin, duy trì hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, bảo mật, nâng cao công tác quản trị rủi ro, tăng cường kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội bộ…

Related Articles

Back to top button