a) Vị trí chủ đề

Môn Tự nhiên và xã hội lớp 1, 2, 3, mỗi môn 70 giờ, tích hợp kiến ​​thức về thế giới tự nhiên và xã hội. Các môn học có vai trò quan trọng giúp học sinh tìm hiểu khoa học, lịch sử, địa lý ở lớp 4 và lớp 5, đồng thời giúp tạo nền tảng ban đầu cho giáo dục khoa học. Học các môn khoa học tự nhiên và xã hội ở năm cuối cấp.

Xem thêm: Môn tự nhiên và xã hội là gì

b) Mục tiêu dự án

Việc học môn tự nhiên và xã hội giúp học sinh hình thành và phát triển tình yêu con người, yêu thiên nhiên; tính cần cù; ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng về thể chất và tinh thần; ý thức tiết kiệm, giữ gìn và bảo vệ tài sản; trách nhiệm đối với môi trường. Môn học này còn giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội (bao gồm năng lực nhận thức tự nhiên và xã hội; năng lực tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng và mối liên hệ giữa tự nhiên với các sự vật, hiện tượng phổ biến trong tự nhiên). xã hội; khả năng vận dụng tri thức vào thực tiễn, hành động phù hợp với tự nhiên và xã hội).

c) Quan điểm phát triển chương trình

Theo định vị chung và đặc điểm môn học của chương trình tổng thể, chương trình môn Tự nhiên và xã hội nhấn mạnh các quan điểm: tích hợp các nội dung liên quan đến thế giới tự nhiên và xã hội, đặc biệt coi trọng vai trò của con người với tư cách là chủ thể. cầu nối giữa tự nhiên và xã hội; các hướng mở rộng và nâng cao từ lớp 1 đến lớp 3 được tổ chức thành các chủ đề; tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh vào quá trình học tập thông qua việc giúp học sinh đặt câu hỏi và tham gia vào các hoạt động trải nghiệm có ý nghĩa để tìm ra câu trả lời; lôi cuốn học sinh vào các trò chơi điều tra, khám phá ; hướng dẫn học sinh Thể hiện việc học tập cá nhân và nhóm thông qua các sản phẩm học tập; khuyến khích học sinh áp dụng những điều học được vào cuộc sống.

d) Nội dung giáo dục

Tham khảo: Son Bourjois Velvet 12 (Cây)

Chương trình gồm 6 chủ đề: gia đình, trường học, cộng đồng địa phương, động thực vật, con người và sức khỏe, trái đất và bầu trời. Mỗi chủ đề thể hiện mối quan hệ, tác động qua lại giữa con người với các yếu tố tự nhiên, xã hội trên cơ sở giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống; giáo dục các vấn đề như bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.

So với chương trình hiện hành, chương trình tự nhiên và xã hội mới giản lược một số nội dung khó hoặc sẽ học ở các lớp dưới của trung học cơ sở, đồng thời cập nhật hoặc đưa vào một số nội dung mới, thiết thực cho học sinh. Ví dụ: nội dung về đơn vị hành chính (thôn, xã/huyện; huyện/quận; tỉnh/thành phố) và các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, nông nghiệp, công nghiệp,… không được dạy. ở tỉnh/thành phố; giảm bớt một phần nội dung kiến ​​thức theo chủ đề trời đất; giới thiệu một số nội dung mới như tìm hiểu lễ hội, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh địa phương; một số thiên tai thường gặp và cách phòng tránh; cách để bảo vệ bản thân khỏi bị ảnh hưởng bởi tổn hại,…….

e) Phương pháp giáo dục

Phương pháp giáo dục các môn tự nhiên và xã hội được quán triệt theo định hướng phát triển năng lực học sinh, cụ thể: (i) chú trọng khơi gợi cho học sinh những tri thức, kinh nghiệm ban đầu về cuộc sống xung quanh; (ii) chú trọng phát triển tính tò mò khoa học, phát triển mối quan hệ tích cực của học sinh với môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh; (iii) hướng dẫn học sinh cách đặt câu hỏi, cách thu thập thông tin và tìm kiếm bằng chứng, cách vận dụng thông tin/bằng chứng thu thập được để đưa ra nhận xét và kết luận khách quan, khoa học; ( iv) Tăng cường tổ chức các hoạt động khám phá, phát hiện, kết nối và ứng dụng liên quan đến thực tế xung quanh, để học sinh biết cách giải quyết một số bài toán đơn giản thường gặp; có hành vi ứng xử phù hợp vì sức khỏe, an toàn của bản thân và những người xung quanh; bảo vệ môi trường. môi trường sống; (v) Chú trọng thực hiện các nội dung giáo dục thông qua trò chơi, hoạt động đóng vai, giao lưu, thảo luận, bài tập, hỏi đáp, điều tra đơn giản để tăng kỹ năng hợp tác, giao tiếp. Thể hiện ý tưởng một cách nhất quán và tự tin và thể hiện việc học tập.

g) Đánh giá kết quả giáo dục

Để đánh giá năng lực của học sinh, giáo viên không chỉ chú ý đến việc đánh giá kiến ​​thức mà còn phải chú ý đến việc đánh giá kỹ năng và thái độ của học sinh trong học tập các môn tự nhiên và xã hội.

Đánh giá sử dụng nhiều công cụ khác nhau như câu hỏi, bài tập, phiếu quan sát, bài tập, đồ dùng học tập, sản phẩm,… Các hình thức đánh giá bao gồm đánh giá của giáo viên, giáo viên, học sinh tự đánh giá, đánh giá của bạn học, đánh giá của phụ huynh học sinh. Thông qua các hoạt động đánh giá, học sinh có cơ hội phát triển tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và hợp tác.

Tham khảo: ECCHI LÀ GÌ?

Đánh giá tổng kết khóa học dựa trên việc nghiên cứu các chủ đề xã hội (gia đình, trường học, cộng đồng địa phương) và các chủ đề tự nhiên (thực vật và động vật, con người và sức khỏe, trái đất và bầu trời) để xác định những gì học sinh đã học được. Kết quả đánh giá tổng kết các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội là sự đánh giá cụ thể của giáo viên về việc học sinh đã đáp ứng yêu cầu của chương trình học hay chưa.

h) Một số thuận lợi, khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai

-Ưu điểm:

+ Hệ thống kiến ​​thức cơ bản của các môn tự nhiên và xã hội mới chủ yếu dựa trên sự kế thừa có chọn lọc (giữ kiến ​​thức cơ bản trọng tâm, giảm bớt kiến ​​thức khó, không phù hợp,…). Ngoài ra, hầu hết giáo viên dạy các môn tự nhiên và xã hội ở tiểu học đã áp dụng và thực hiện các phương pháp dạy học đổi mới trên lớp. Đây là thuận lợi cơ bản mà hầu hết giáo viên trong cả nước có thể dạy bộ môn này.

+ Tự nhiên và xã hội là nghiên cứu về tự nhiên, con người và xã hội xung quanh họ. Vì vậy, giáo viên có thể khai thác vốn sống của học sinh ở các mức độ khác nhau, giúp các em tham gia vào lớp học, dần dần vận dụng những điều đã học vào cuộc sống. Giáo viên có thể sử dụng các điều kiện vật chất và xã hội của địa phương để tổ chức cho học sinh trên toàn quốc học tập thông qua cuộc sống, gia đình và cộng đồng của chính họ.

+ Chương trình Tự nhiên và Xã hội là chương trình mở, cho phép giáo viên lựa chọn các môn học sẵn có ở địa phương để giảng dạy mà vẫn đảm bảo mục tiêu chương trình. Ngoài ra, OpenCoursework còn cho phép giáo viên thay đổi thứ tự các chủ đề học, đặt tên môn học cho từng chủ đề, xác định thời gian và điều chỉnh thời gian học của từng chủ đề. Để phù hợp với thực tế địa phương, cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường.

– Khó khăn, thách thức: CT các môn tự nhiên và xã hội mới được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực, có một số nội dung trí tuệ mới nên giáo viên có thể gặp một số khó khăn. Khăn nguyên bản. Những khó khăn và thách thức này có thể được khắc phục thông qua sách hướng dẫn, đào tạo và các buổi đào tạo định kỳ, thường xuyên.

>>Quay lại

Đang xem: VPN Là Gì? VPN Trên Điện Thoại Iphone Là Gì? Cách Cấu Hình Chuẩn

  • Chương trình giảng dạy mới sẽ thay đổi như thế nào

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top