Kiến thức tài chính

MB Bank là ngân hàng Nhà nước hay tư nhân?

MB Bank là ngân hàng gì?

MB Bank tên đầy đủ là Ngân hàng TMCP Quân đội hay còn gọi là Ngân hàng Quân đội (tên tiếng Anh là Military Commercial Joint Stock Bank). Đây là doanh nghiệp ngân hàng trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Được thành lập vào ngày 4/11/1994, các công ty thành viên của MB Bank gồm:

– Công ty tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit)

– Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS)

– Công ty TNHH Bảo hiểm MB Ageas

– Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội

– Công ty cổ phần quản lý quỹ đâu tư MBCaptital

– Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)

Ngoài ra, các công ty là thành viên của MB Bank còn có ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng như: Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm trách nhiệm, đầu tư thông qua quỹ đầu tư/ủy thác, chứng khoán…

Ảnh minh họa: Tin nhanh chứng khoán

Ảnh minh họa: Tin nhanh chứng khoán

MB Bank là ngân hàng nhà nước hay tư nhân?

MB Bank là một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng và là ngân hàng thương mại cổ phần.

Ngân hàng Quân đội MB hiện có mạng lưới rộng khắp với tổng cộng hơn 284 chi nhánh/phòng giao dịch đặt tại 53 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngoài ra, ngân hàng MB Bank còn có văn phòng đại diện tại Liên bang Nga và chi nhánh tại Lào và Campuchia.

MB Bank đã và đang hoạt động trong lĩnh vực huy động vốn, cấp tín dụng và các dịch vụ tài chính ngân hàng liên quan phục vụ cho các khách hàng Quân đội và các thành phần kinh tế khác.

Bên cạnh đó, MB cũng đã phát triển và đa dạng hóa nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính khác như quản lý quỹ, môi giới chứng khoán, kinh doanh địa ốc, khai thác tài sản, quản lý nợ, bảo hiểm…

Các hoạt động chính của MBBank

Huy động vốn: Huy động vốn dưới dạng tiền gửi của tổ chức, cá nhân, các tổ chức tín dụng dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm…

Phát hành chứng chỉ tiền gửi, ký phiếu, tín phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác để huy động vốn từ cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn.

Hoạt động cấp tín dụng: Ngân hàng cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới nhiều hình thức như cho vay, bảo lãnh, phát hành thẻ tín dụng, chiết khấu giấy tờ có giá, bao thanh toán trong nước và quốc tế.

Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với cá nhân và tổ chức. MB bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thành, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và những hình thức bảo lãnh khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Hoạt động đầu tư: MB Bank đầu tư vào các lĩnh vực như góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, góp vốn với tổ chức tín dụng nước ngoài để thành lập tổ chức tín dụng liên doanh tại Việt Nam. Đầu tư liên doanh liên kết, góp vốn hợp tác đầu tư phát triển các dự án phù hợp quy định pháp luật.

Bảo hiểm: MB cung ứng các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm và các loại hình bảo hiểm phù hợp với quy định pháp luật.

Các hoạt động khác của ngân hàng: Tham gia thị trường tiền tệ theo quy định của NHNN, kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và quốc tế. kinh doanh trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, đầu tư vào giấy tờ có giá khác trong nước và nước ngoài.

Cung ứng các dịch vụ phái sinh gồm: phái sinh tỷ giá lãi suất, ngoại hối, tiền tệ và các tài sản khác.

Related Articles

Back to top button