TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 28 Tháng 01 Năm 2020

  Điều Dưỡng

  Chương trình khung Cao đẳng Điều dưỡng Liên thông VLVH

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

  Trình độ đào tạo : Cao đẳng

  Ngành đào tạo: Điều dưỡng

  Hình thức đào tạo : Liên thông hệ vừa làm vừa học

  Mã ngành   :

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-CĐYT

  ngày  16 / 6 /2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng)

  I.GIỚI THIỆU VÀ MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH

  Chương trình giáo dục Cao đẳng ngành Điều dưỡng đào tạo theo hình thức liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành sức khỏe với cách tổ chức theo hình thức vừa làm vừa học là chương trình có nội dung được tích hợp từ chương trình giáo dục Cao đẳng Điều dưỡng hệ chính quy và chương trình giáo dục trung cấp điều dưỡng hệ chính quy thuộc khối ngành khoa học sức khỏe.  Chương trình được biên soạn để dùng đào tạo tại trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng. Sau khi học xong, người học được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng với chức danh Cao đẳng Điều dưỡng liên thông hệ vừa làm vừa học.

  Chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng liên thông hệ vừa học vừa làm có 26 học phần với 68 đơn vị học trình bao gồm cả học phần ôn và thi tốt nghiệp. Nội dung chương trình bao gồm các học phần kiến thức giáo dục đại cương, các học phần kiến thức cơ sở khối ngành và ngành, và các học phần kiến thức ngành và chuyên ngành mà sinh viên chưa hoàn thành trong chương trình giáo dục Điều dưỡng hệ trung cấp đã học trước đây để đạt được các nội dung học tập bắt buột của chương trình giáo dục Điều dưỡng trình độ Cao Đẳng. Mỗi học phần đã được xác định cụ thể số đơn vị học trình (số tiết học), và xác định thời gian thực hiện theo 4 học kỳ của khoá học bao gồm 3 học kỳ chính (58 đơn vị học trình) và một học kỳ thực tế tốt nghiệp, ôn và thi tốt nghiệp (10 đơn vị học trình).

  Học xong chương trình này, người học có đủ kiến thức, kỹ năng điều dưỡng để được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc các cơ sở y tế ngoài công lập.

  Người có bằng tốt nghiệp ngành điều dưỡng trình độ cao đẳng nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo thành điều dưỡng ở trình độ Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ.

  Đối tượng tuyển sinh: Trung cấp chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành sức khỏe

  II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  1. Mục tiêu chung

  Đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

  2. Mục tiêu cụ thể

  Người điều dưỡng ở trình độ cao đẳng có kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý, sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

  – Người điều dưỡng ở trình độ cao đẳng có những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản và cần thiết như:

  – Phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh;

  -Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng phức tạp của chuyên khoa theo sự phân công của điều dưỡng phụ trách;

  -Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện quy trình điều dưỡng, công tác quản lý ngành;

  -Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng phù hợp với văn hoá;

  -Đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục;

  -Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý;

  -Phối hợp và tham gia thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn chung;

  -Thực hiện được việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn;

  -Có kỹ năng sử dụng thuốc hợp lý, an toàn;

  -Tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế, liên tục đào tạo cho mình và cho người khác;

  -Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh;

  -Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe;

  -Có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học;

  -Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

  III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

   Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo theo thiết kế

  -Khối lượng kiến thức: 68 đơn vị học trình (đvht)

  – Thời gian đào tạo: 2 năm

  ♣ Chương trình Khung Cao đẳng Điều Dưỡng Liên thông – Hệ VLVH: Chi tiết tại đây