TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 25 Tháng 01 Năm 2020

  Đào tạo - Bảo đảm chất lượng

  Chương trình khung Cao đẳng Điều dưỡng Liên thông VLVH

  Chương trình khung Cao đẳng Điều dưỡng Liên thông VLVH

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Trình độ đào tạo : Cao đẳng Ngành đào tạo: Điều dưỡng Hình thức đào tạo : Liên thông…

  Chương trình đào tạo Ngành Dược Tá

  Chương trình đào tạo Ngành Dược Tá

  Chương trình đào tạo Ngành Dược Tá 1. Thời gian đào tạo: 1 năm 2. Khối lượng kiến thức: 805 tiết 3. Chức danh sau…

  Chương trình đào tạo Ngành Dược Sĩ Trung Học Hệ Vừa Học Vừa Làm

  Chương trình đào tạo Ngành Dược Sĩ Trung Học Hệ Vừa Học Vừa Làm

  Chương trình đào tạo Ngành Dược Sĩ Trung Học Hệ Vừa Học Vừa Làm 1. Thời gian đào tạo: 2 năm 2. Khối lượng kiến…

  Chương trình đào tạo Ngành Hộ Sinh Trung Học

  Chương trình đào tạo Ngành Hộ Sinh Trung Học

  Chương trình đào tạo Ngành Hộ Sinh Trung Học 1. Thời gian đào tạo:  2 năm 2. Khối lượng kiến thức:  107 đơn vị học…

  Chương trình đào tạo Ngành Dược Sĩ Trung Học CQ

  Chương trình đào tạo Ngành Dược Sĩ Trung Học CQ

  Chương trình đào tạo Ngành Dược Sĩ Trung Học Chính quy 1. Thời gian đào tạo: 2 năm 2. Khối lượng kiến thức: 93 đơn…

  Chương trình đào tạo Ngành Y Sĩ Đa Khoa

  Chương trình đào tạo Ngành Y Sĩ Đa Khoa

  Chương trình đào tạo Ngành Y Sĩ Đa Khoa 1. Thời gian đào tạo: 2 năm 2. Khối lượng kiến thức: 100 đơn vị học…

  Chương trình đào tạo Ngành Dược

  Chương trình đào tạo Ngành Dược

  Chương trình đào tạo Ngành Dược 1. Thời gian đào tạo: 3 năm 2. Khối lượng kiến thức: 117 tín chỉ (LT: 85; TH: 32)…

  Chương trình đào tạo Ngành Điều Dưỡng Trung Học

  Chương trình đào tạo Ngành Điều Dưỡng Trung Học

  Chương trình đào tạo Ngành Điều Dưỡng TH 1.   Thời gian đào tạo:  2 năm 2.   Khối lượng kiến thức:  110 đơn vị học trình…