TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 25 Tháng 01 Năm 2020

  Cao đẳng chính quy

  Chương trình đào tạo Ngành Dược

  Chương trình đào tạo Ngành Dược

  Chương trình đào tạo Ngành Dược 1. Thời gian đào tạo: 3 năm 2. Khối lượng kiến thức: 117 tín chỉ (LT: 85; TH: 32)…

  Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng

  Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng

  Chương trình đào tạo Ngành Điều dưỡng 1.  Thời gian đào tạo:  3 năm 2.  Khối lượng kiến thức:  46 học phần (160 đơn vị…


  1