Liên hệ

I am a Kiến thức đời sống là một blog về công thức & du lịch được viết bởi nhóm Kiến thức đời sống. Trong những năm tồn tại, nó đã bao gồm các chủ đề đa dạng như kiến thức, khoa học, du lịch, khám phá.

Có thấy thú vị khi làm việc với chúng tôi không? Thỉnh thoảng, chúng tôi tạo các bài đăng được tài trợ cho các thương hiệu phù hợp với Tôi là một Blog về Kiến thức đời sống. Chúng tôi cũng có sẵn để phát triển công thức và chụp ảnh. Gửi cho chúng tôi một email nhanh chóng  để biết thêm thông tin!

Địa chỉ: 246/158A Nguyễn Trọng Trí, khu phố 1, phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City 700000, Việt Nam

Số điện thoại: 038.474.1411