Kiến thức tài chính

Lãi Suất Ngân Hàng VPBank Mới Nhất Tháng 5/2024

Bước sang tháng 1/2024, biểu lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng VPBank ghi nhận giảm nhẹ tại hầu hết kỳ hạn. Theo đó, mức lãi suất cao nhất hiện tại là 8,1%/năm dành cho các khoản tiền gửi tại quầy và tiền gửi online kỳ hạn 24 tháng, hạn mức từ 50 tỷ đồng trở lên.

Cập nhật lãi suất ngân hàng VPBank trong tháng 1/2024

Khảo sát cho thấy, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy giảm nhẹ tại một số kỳ hạn.

Đồng thời, biểu lãi suất tiết kiệm thường dành cho khách hàng cá nhân sẽ được VPBank triển khai theo ba hai mức tiền gửi là dưới 10 tỷ đồng, từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng và từ 50 tỷ đồng trở lên.

Hiện tại, phạm vi lãi suất áp dụng cho các khoản tiết kiệm tại quầy có hạn mức tiền dưới 10 tỷ đồng sẽ dao động từ 4,45%/năm đến 7,9%/năm, đối với kỳ hạn 1 – 36 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Chi tiết như sau, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 – 5 tháng giảm nhẹ 0,25 điểm %, xuống mức tương ứng là 4,45%/năm.

Đối với tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và các kỳ hạn 10 – 13 tháng, lãi suất ngân hàng đồng loạt giảm 0,6 điểm % và đang được ấn định cùng mức là 6,9%/năm.

Đồng thời, các kỳ hạn 7 – 9 tháng được ngân hàng VPBank áp dụng mức lãi suất tiền gửi chung là 7%/năm. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 7 tháng ghi nhận giảm 0,5 điểm % và hai kỳ hạn 8, 9 tháng cùng giảm 0,7 điểm %.

Tương tự, lãi suất của ba kỳ hạn gửi dài là 15 tháng, 18 tháng và 36 tháng hiện đang niêm yết ở mức 6,1%/năm, cùng giảm 0,6 điểm % so với tháng trước.

Song song đó, các khoản tiền tiết kiệm ngắn hạn 1 – 3 tuần vẫn duy trì mức lãi suất không đổi là 0,5%/năm, áp dụng cho cả hai hình thức tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm trực tuyến.

Duy chỉ có lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 tháng được điều chỉnh tăng 1,2 điểm % lên mức 7,9%/năm.

Tại khung lãi suất tiền gửi từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, ngoại trừ kỳ hạn 24 tháng có lãi suất tăng lên mức 8%/năm, các kỳ hạn còn lại đều ghi nhận giảm với mức điều chỉnh từ 0,25 điểm % đến 0,7 điểm %, hiện đang nằm trong khoảng 4,55 – 8%/năm.

Trường hợp khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm với hạn mức từ 50 tỷ đồng trở lên tại các kỳ hạn 1 – 36 tháng sẽ được triển khai mức lãi suất ưu đãi hơn là 4,65 – 8,1%/năm.

Biểu lãi suất tiết kiệm online tại ngân hàng VPBank mới nhất hiện nay

Cùng thời điểm khảo sát, biểu lãi suất tiết kiệm online của ngân hàng VPBank cũng ghi nhận giảm khoảng 0,25 – 0,7 điểm % tại nhiều kỳ hạn.

Riêng lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 24 tháng của cả ba hạn mức dưới 10 tỷ đồng, từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng và từ 50 tỷ đồng trở lên đều ghi nhận tăng 1 điểm % so với tháng 6/2023.

Theo ghi nhận, khung lãi suất huy động cho tiền gửi online kỳ hạn 1 – 36 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ sẽ dao động trong khoảng 4,65 – 8,1%/năm, tùy theo từng kỳ hạn và hạn mức gửi.

Khảo sát cho thấy, các khoản tiền tiết kiệm từ 50 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 24 tháng đang có mức lãi suất ngân hàng VPBank cao nhất trong tháng 7 này là 8,1%/năm, dành cho cả hai hình thức gửi tiền tại quầy và gửi tiền online.

Đặc biệt, các khách hàng ưu tiên tham gia gửi tiền với số dư tối thiểu 100 triệu đồng và kỳ hạn tối thiểu 1 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn 0,1 điểm % so với mức lãi suất tương ứng trên biểu lãi suất huy động hiện hành.

Lãi suất ngân hàng VPBank 2021mới nhất thường xuyên được cập nhật hàng tháng.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Đông Á

Lãi suất ngân hàng VPBank được chia thành nhiều kì hạn

Kỳ hạn dành cho khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm tại VPbank từ 1 – 3 tuần đến 36 tháng đối với loại tiết kiệm thường.

Trong mỗi kì hạn, từ ngày 19/3/2019 ngân hàng lại chia mức lãi suất theo số tiền gửi gồm 5 mốc sau: dưới 300 triệu đồng; từ 300 – dưới 1 tỉ đồng; từ 1 tỉ đồng – dưới 5 tỉ đồng; từ 5 – dưới 10 tỉ đồng và từ 10 tỉ đồng trở lên.

Mức lãi suất ngân hàng VPBank cao nhất đối với hình thức tiết kiệm thường là 7,8%/năm áp dụng cho các kì hạn 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng và số tiền gửi từ 5 tỉ đồng trở lên.

Riêng đối với khách hàng ưu tiên, khi gửi tiền từ 100 triệu đồng trở lên và kì hạn từ 1 tháng trở lên sẽ được cộng thêm 0,1 điểm % lãi suất vào biểu lãi suất huy động hiện hành. Lãi suất được nhận không vượt quá 5,5%/năm đối với kì hạn dưới 6 tháng.

Theo khảo sát ngày 1/3, biểu lãi suất tiền gửi của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục được giữ nguyên với lãi suất tiết kiệm thường tại quầy kì hạn từ 1 – 36 tháng dao động từ 4,5% – 7,6%/năm.

Tuy vậy, sản phẩm huy động hiện có lãi suất cao nhất tại VPBank lại là hình thức tiết kiệm phát lộc thịnh vượng với lãi suất tiền gửi lên tới 7,9%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 10 tỉ trở lên tại kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Lãi suất tại sản phẩm này cao hơn tại biểu lãi suất tiết kiệm thường từ 0,05 – 0,1 điểm %, riêng tại kì hạn gửi dài trên 12 tháng và số tiền từ 300 triệu trở lên có sự chênh lệch rõ rệt hơn.

Lãi suất ngân hàng VPBank Tiết kiệm thường và Tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng SCB

Tại hình thức gửi thông thường, mức lãi suất ngân hàng VPBank cao nhất là 7,6%/năm được áp dụng tại các kì hạn từ 18 tháng trở lên với số tiền gửi từ 5 tỉ đồng trở lên đối với hình thức tiết kiệm tại quầy và 7,7% với kì hạn tương tự với hình thức gửi online.

Lãi suất tiền gửi tại VPBank ngoài kì hạn còn phụ thuộc vào số tiền gửi với 5 mức sau: dưới 300 triệu đồng, từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng, từ 1 tỉ đồng đến dưới 5 tỉ đồng, từ 5 tỉ dồng đến dưới 10 tỉ đồng và từ 10 tỉ đồng trở lên.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kì hạn 1 – 2 tháng dao động trong khoảng từ 4,5% – 4,8%/năm; kì hạn 3- 5 tháng là 4,6% – 4,9%/năm; kì hạn 7 – 8 tháng là 6,8% – 7,1%/năm;…kì hạn 12 – 13 tháng là 6,95% – 7,15%/năm; kì hạn 18 – 36 tháng là 7,2% – 7,6%/năm.Ngoài ra, ngân hàng còn nhiều loại sản phẩm tiết kiệm khác như, tiết kiệm trực tuyến, tiết kiệm gửi góp (Easy Saving); tiết kiệm Bảo toàn Thịnh Vượng; tiết kiệm gửi góp (Dream Saving); tiết kiệm bảo chứng thấu chi;…

Lãi suất ngân hàng VPBank Tiền gửi có kỳ hạn thường trên kênh Online

Đối với hình thức gửi tiết kiệm online, người gửi tiền sẽ nhận được lãi suất cao hơn khoảng 0,1 điểm % so với biểu lãi suất tiền gửi tại quầy.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kì hạn 1 tháng là từ 4,6% – 4,9%/năm; kì hạn 3 – 5 tháng từ 4,7%-5%/năm; kì hạn 6 tháng từ 7,1% – 7,5%/năm; kì hạn 9 tháng từ 6,9% – 7,2%/năm; kì hạn 1 năm từ 7,05% đến 7,25%/năm;…Đặc biệt, VPBank có sản phẩm Tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng với hai hình thức hưởng lãi trước và cuối kì có lãi suất huy động cao hơn ở các sản phẩm truyền thống. Mức lãi suất cao nhất của sản phẩm này lên đến 8,6%/năm áp dụng tại các kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng với số tiền gửi từ 5 tỉ đồng trở lên.

Giới thiệu về Ngân hàng VPBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được thành lập ngày 12/8/1993. Ngân hàng có trụ sở chính tại số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tính đến ngày 31/12/2018, ngân hàng có một trụ sở chính, 57 chi nhánh, 164 phòng giao dịch trên cả nước và hai công ty con.

Cuối năm 2018, tổng tài sản của VPBank đạt 323.291 tỉ đồng, tăng 16,4% so với năm trước, vốn điều lệ đạt 25.299 tỉ đồng, tăng mạnh so với con số 15.706 tỉ đồng năm 2017.

Đến cuối năm 2021, lợi nhuận trước thuế ngân hàng VPBank riêng lẻ ghi nhận gần 38 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với năm 2020.

VPBank là ngân hàng xếp thứ 7 trong Top 10 ngân hàng uy tín nhất Việt Nam theo xếp hạng của Vietnam Report năm 2018.

VietnamBiz tổng hợp từ các cơ quan báo chí chính thống và uy tín trong nước các tin tức hàng ngày liên quan đến việc thay đổi lãi suất ngân hàng VPBank, các chương trình ưu đãi lãi suất, tin tức lãi suất ngân hàng, so sánh lãi suất các ngân hàng, tin tức liên quan đến ngân hàng VPBank.

Related Articles

Back to top button