Kiến thức tài chính

Biểu lãi suất ngân hàng Shinhan Bank tháng 3/2024 cập nhật mới nhất

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank áp dụng với khách hàng cá nhân

Khảo sát mới nhất cho thấy, lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank) dành cho khách hàng cá nhân vẫn ổn định.

Theo đó, tiền gửi tại quầy có kỳ hạn 1 – 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, đang được triển khai với lãi suất trong khoảng 1,7 – 4,7%/năm.

Chi tiết, ngân hàng đang niêm yết cùng mức lãi suất 1,7%/năm cho hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng. Các kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng đang được triển khai với lãi suất chung là 2%/năm.

Khách hàng có tiền gửi trong kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng sẽ được nhận lãi suất không đổi là 3%/năm. Lãi suất tiền gửi dành cho các kỳ hạn từ 12 tháng đến 18 tháng hiện ở cùng mức là 4,5%/năm.

Tương tự, ngân hàng hiện đang huy động mức lãi suất 4,7%/năm cho các kỳ hạn tiền gửi 24 – 60 tháng.

Bên cạnh đó, khách hàng gửi tiết kiệm ở các kỳ hạn ngắn 1 – 3 tuần sẽ được nhận lãi suất ổn định là 0,2%/năm.

Hiện tại, phạm vi lãi suất được triển khai cho phương thức lĩnh lãi hàng tháng dao động trong khoảng 1,7 – 4,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 2 – 60 tháng. Trong đó, kỳ hạn 24 tháng có mức lãi suất cao nhất.

Còn đối với khách hàng gửi tiền qua kênh Internet, lãi suất ngân hàng Shinhan Bank hiện nằm trong khoảng 2 – 5%/năm với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ (1 – 60 tháng) và 2 – 4,77%/năm với phương thức lĩnh lãi hàng tháng (2 – 60 tháng).

Lưu ý, ngân hàng hiện đang không triển khai các khoản tiết kiệm có kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng cho hình thức gửi tiền online.

Hiện tại, lãi suất dành cho các khoản tiền gửi ngắn hạn, từ 1 đến 3 tuần, được ấn định ở cùng mức 0,5%/năm với cả hai hình thức gửi online.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng với doanh nghiệp

Tương tự tháng trước, Shinhan Bank cũng giữ nguyên lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng 3 này. Theo đó, các khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ vẫn có khung lãi suất trong khoảng 1,6 – 4,3%/năm, được quy định cho các kỳ hạn 1 – 60 tháng.

Đối với phương thức lĩnh lãi hàng tháng, ngân hàng hiện đang triển khai phạm vi lãi suất ổn định trong khoảng 1,6 – 4,17%/năm, dành cho các kỳ hạn 2 – 60 tháng.

Lãi suất tiền gửi tại quầy và online được Shinhan Bank áp dụng tương tự nhau đối với cả hai phương thức lĩnh lãi hàng tháng và cuối kỳ. Ngân hàng cũng không triển khai các khoản tiền gửi online có kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng cho khách hàng doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại.

Related Articles

Back to top button