Kiến thức tài chính

Cập nhập lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng mới nhất tháng 4/2024

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tháng 4/2024

Theo khảo sát ngày 5/4, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Kien Long giảm 0,2 điểm % so với tháng trước. Do đó, khung lãi suất huy động vốn từ kỳ hạn 1 tháng đến 60 tháng dao động trong khoảng 2,8%/năm – 5,2%/năm với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Chi tiết như sau, tại kỳ hạn 1 tháng – 4 tháng có cùng mức lãi suất là 2,8%/năm, giảm 0,2 điểm % so với cùng kỳ tháng trước.

Song song đó, lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn 5 tháng được ấn định là 3%/năm, cũng giảm 0,2 điểm %.

Từ kỳ hạn 6 tháng đến 8 tháng, ngân hàng huy động vốn ở mức lãi suất là 4%/năm sau khi điều chỉnh giảm 0,2% so với tháng trước.

Bắt đầu tại kỳ hạn 9 – 60 tháng, lãi suất ngân hàng Kiên Long không có thay đổi mới.

Theo đó, tại kỳ hạn 9 tháng khách hàng nhận được mức lãi suất là 4,4%/năm. Tương tự, ba kỳ hạn 10 – 12 tháng, có lãi suất là 4,6%/năm. Kỳ hạn 13 tháng, 15 tháng lần lượt có lãi suất ngân hàng là 4,7%/năm và 4,8%/năm.

Đối với các kỳ hạn từ 17 tháng đến 36 tháng có lãi suất niêm yết là 5,1%/năm. Cuối cùng, các khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại kỳ hạn 60 tháng sẽ nhận được mức lãi suất cao nhất là 5,2%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi ngắn hạn dưới 1 tháng, lãi suất được ấn định là 0,5%/năm

Ngoài ra, ngân hàng Kiên Long còn có những phương thức lĩnh lãi khác, cụ thể như sau:

– Lĩnh lãi 12 tháng: Lãi suất nằm trong khoảng 4,73 – 4,98 %/năm.

– Lĩnh lãi 6 tháng: Lãi suất nằm trong khoảng 4,55 – 4,98 %/năm.

– Lĩnh lãi 3 tháng: Lãi suất nằm trong khoảng 3,98 – 5,26 %/năm (giảm 0,2 điểm %)

– Lĩnh lãi 1 tháng: Lãi suất nằm trong khoảng 2,80 – 4,93 %/năm.

– Lĩnh lãi đầu kỳ: Lãi suất nằm trong khoảng 2,77 – 4,53 %/năm.

Nguồn: Kienlongbank

Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Ngân hàng Kiên Long mới nhất hiện nay

Cũng trong tháng này, ngân hàng Kiên Long thực hiện điều chỉnh giảm 0,1 điểm % tại hầu hết các kỳ hạn. Theo đó, phạm vi lãi suất dành cho phương thức gửi tiền tiết kiệm trực tuyến khoảng 3 – 5,3%/năm, áp dụng với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ,

Hiện tại, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất trong tháng này là 5,3%/năm được triển khai cho các khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 18 – 36 tháng.

So với mức lãi suất thông thường, khách hàng tham gia gửi tiền online tại Kienlongbank sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi hơn khoảng 0,3 – 1 điểm % tùy theo từng kỳ hạn.

Nguồn: Kienlongbank

Related Articles

Back to top button