Kiến thức tài chính

Biểu lãi suất Ngân hàng Đông Á giảm mạnh trong tháng 5/2024

Lãi suất Ngân hàng Đông Á trong tháng 5/2024

Bước sang tháng 5, Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) triển khai biểu lãi suất mới theo khung 365 ngày/năm là 2,8 – 4,8%/năm, kỳ hạn 1 – 36 tháng, trả lãi cuối kỳ. So với tháng trước, biểu lãi suất này đã giảm 0,3 – 0,5 điểm % ở tất cả các kỳ hạn.

Chi tiết hơn, tại các kỳ lĩnh lãi 1 – 2 tháng, khách sẽ được áp dụng mức lãi suất tiết kiệm là 2,8%/năm, giảm mạnh 0,5 điểm %.

Với các kỳ hạn 3 – 5 tháng, 6 – 8 tháng và 9 – 12 tháng lãi suất ngân hàng Đông Á được niêm yết tương ứng là 3%/năm, 4%/năm và 4,2%/năm, cùng giảm 0,3 điểm %.

Kế đến, khách hàng sẽ được áp dụng mức lãi suất tiền gửi là 4,5%/năm tại kỳ lĩnh lãi 12 tháng, sau điều chỉnh giảm 0,3 điểm %.

Song song đó, các tài khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 13 tháng sẽ được hưởng lãi suất cao nhất là 4,8%/năm. Dù vậy, mức lãi suất này vẫn thấp hơn 0,3 điểm % so với tháng trước.

Tương tự, lãi suất ngân hàng được huy động tại các kỳ hạn 18 – 36 tháng cũng giảm ghi nhận giảm 0,3 điểm %, hiện ở mức 4,7%/năm.

Bên cạnh đó, khách hàng sẽ được áp dụng mức lãi suất là 7,5%/năm cho khung 365 ngày/năm và 7,4%/năm cho khung 360 ngày/năm nếu gửi tiết kiệm từ kỳ hạn 13 tháng trở lên, lãi cuối kỳ với khoản tiền gửi trên 200 tỷ đồng.

Với các khoản tiết kiệm không kỳ hạn và kỳ hạn 1 – 3 tuần, lãi suất được huy động ở mức thấp là 0,5%/năm.

Ngoài ra, tùy theo nhu cầu của mình mà khách hàng có thể tham khảo các lựa chọn lĩnh lãi linh hoạt khác như lãi hàng tháng (2,8 – 4,69%/năm) và lãi hàng quý (3,98 – 4,57%/năm).

Biên độ cộng lãi suất theo số tiền gửi tại Ngân hàng Đông Á tháng 5/2024

Trong tháng này, biên độ cộng lãi suất theo số tiền gửi tại ngân hàng Đông Á cũng ghi nhận giảm 0,1%/năm ở tất cả các hạn mức.

Cụ thể, hạn mức từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng được cộng thêm biên độ lãi suất 0,05%. Hạn mức từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng được triển khai biên độ cộng là 0,1%/năm được. Và cuối cùng, hạn mức tiền gửi trên 1 tỷ đồng sẽ được áp dụng biên độ cộng là 0,15%/năm.

Lưu ý: Biên động cộng lãi suất áp dụng cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng.

Ngoài hai hình thức trên, Ngân hàng Đông Á cũng triển khai nhiều sản phẩm tiết kiệm khác trong tháng này như tiết kiệm Silk+, tiết kiệm Trường An, tiết kiệm Ưu việt VND,…

Related Articles

Back to top button