Kiến thức tài chính

Cập nhật lãi suất ngân hàng Bắc Á tháng 5/2024 tăng tại nhiều kỳ hạn

Tại thời điểm khảo sát, khung lãi suất được áp dụng cho hạn mức dưới 1 tỷ đồng tại ngân hàng Bắc Á đã được điều chỉnh tăng 0,15 – 0,5 điểm % cho các kỳ hạn. Hiện tại, phạm vi lãi suất được triển khai từ 2,95%/năm đến 5,5%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Chi tiết, lãi suất ngân hàng Bắc Á được áp dụng cho hai kỳ hạn 1 – 2 tháng là 2,95%/năm, tăng 0,15 điểm %.

Cùng mức tăng trên, các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng đang được ấn định lãi suất tiết kiệm ở mức tương ứng là 3,15%/năm, 3.35%/năm và 3,55%/năm.

Khách hàng khi gửi tiết kiệm với kỳ hạn 6 – 8 tháng sẽ được hưởng lãi suất huy động vốn chung mức 4,5%/năm.

Tại các kỳ hạn 9 – 11 tháng, Bắc Á đang triển khai lãi suất tiền gửi ở mức 4,6%/năm – tăng 0,3 điểm % so với tháng trước.

Những tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng với hạn mức dưới 1 tỷ đang được niêm yết lãi suất là 5,1%/năm. Riêng kỳ hạn 15 tháng, Bắc Á ấn định lãi suất huy động vốn là 5,3%/năm.

Mức lãi suất ưu đãi nhất mà Bắc Á đang áp dụng cho hạn mức dưới 1 tỷ là 5,5%/năm, đối với các kỳ hạn từ 18 tháng đến 36 tháng.

Nếu khách hàng gửi tiền tại Bắc Á không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất chung mức 0,5%/năm.

Trong tháng mớic, khách hàng vẫn có thể chọn thêm nhiều hình thức trả lãi linh hoạt khác như: Lãi hàng tháng (2,9%/năm – 5,35%/năm) và lãi hàng quý (4,4%/năm – 5,4%/năm).

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức dưới 1 tỷ tháng 5/2024 cập nhật mới nhất

Bước sang tháng 5, khách hàng khi gửi tiết kiệm tại Bắc Á cũng được hưởng lãi suất cao hơn 0,15 – 0,5 điểm % cho hạn mức từ 1 tỷ đồng. Theo đó, khung lãi suất ghi nhận được tại thời điểm khảo sát là 3,15 – 5,7%/năm, trả lãi cuối kỳ.

Mức lãi suất ngân hàng cao nhất của Bắc Á trong tháng mới là 5,7%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn gửi 18 – 36 tháng với hạn mức trên 1 tỷ đồng.

Ngân hàng Bắc Á cũng tiếp tục triển khai thêm hai hình thức trả lãi khác bao gồm: Lãi hàng tháng (3,1%/năm – 5,55%/năm) và lãi hàng quý (4,65%/năm – 5,6%/năm).

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức trên 1 tỷ tháng 5/2024 cập nhật mới nhất

Related Articles

Back to top button