Kiến thức tài chính

Biểu phí dịch vụ MyVIB

Trong Bản Điều khoản, Điều kiện này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

2.1 “Ngân hàng” hoặc “NH” hoặc “VIB”: là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam.

2.2 “Bản Điều khoản và điều kiện”: là bản điều khoản, điều kiện này và tất cả các điều khoản và điều kiện sửa đổi, bổ sung mà VIB thông báo cho Khách hàng qua email hoặc tin nhắn SMS và được cập nhật trên webiste www.vib.com.vn của VIB.

2.3 “Khách hàng” hoặc “KH”: là cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của VIB và được VIB chấp thuận cung cấp dịch vụ.

2.4 “Đơn vị kinh doanh” hoặc “ĐVKD” là: Hội sở, Trung tâm kinh doanh, Chi nhánh, Phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm và các đơn vị khác có chức năng kinh doanh trên toàn hệ thống VIB.

2.5 “Dịch vụ Ngân hàng điện tử” hoặc “Dịch vụ MyVIB” hoặc “Dịch vụ MyVIB 2.0”: là dịch vụ Ngân hàng di động do NH cung cấp cho phép KH xác lập và thực hiện giao dịch trực tuyến với VIB và được VIB cho phép thông qua ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động.

2.6 “Ứng dụng Ngân hàng di động” hoặc “MyVIB” hoặc “MyVIB 2.0” hoặc “Mobile Application” hoặc “MyVIB iDepo”: là ứng dụng được cài đặt sử dụng trên thiết bị di động có sử dụng hệ điều hành iOS từ 12.0 và Android từ 8.0 trở lên hoặc theo các tiêu chí kỹ thuật được VIB quy định theo từng thời kỳ.

2.7 “Tài khoản (TK)”: là tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ của KH mở tại VIB.

2.8 “Giao dịch”: là các giao dịch được thực hiện bởi KH trên TK của KH theo các dịch vụ mà KH đăng ký và được NH chấp thuận cung cấp.

2.9 “Người thụ hưởng”: là người được nhận tiền trong các giao dịch chuyển tiền/thanh toán do Khách hàng thực hiện qua ứng dụng MyVIB.

2.10 “Tài khoản đăng nhập” hoặc “Tên đăng nhập” hoặc “Username”: là tên đăng nhập gồm 6 đến 20 ký tự do KH đăng ký và được VIB chấp thuận để đăng nhập và sử dụng dịch vụ MyVIB. KH có thể thay đổi tên đăng nhập trong quá trình sử dụng dịch vụ MyVIB của NH, tuy nhiên tại 1 thời điểm, chỉ 1 tên đăng nhập duy nhất được gắn với KH.

2.11 “Mật khẩu” hoặc “Password”: là dãy số 6-20 ký tự (bao gồm các ký tự chữ và số, có chứa chữ hoa và chữ thường hoặc các ký tự đặc biệt) được KH sử dụng để đăng nhập dịch vụ MyVIB cùng với Tên đăng nhập. Mật khẩu truy cập lần đầu do VIB cung cấp và gửi tới số điện thoại đăng ký của KH ngay sau khi KH đăng ký dịch vụ MyVIB thành công. KH phải đổi mật khẩu truy cập ngay từ lần đăng nhập đầu tiên.

2.12 “Mã PIN”: là dãy gồm 4 số (không trùng với ngày sinh, năm sinh, không là ký tự liên tiếp hoặc trùng nhau) KH tự thiết lập và sử dụng để đăng nhập MyVIB theo quy định tại Điểm 5 văn bản này.

2.13 “OTP (One time password)”: là mã khóa bí mật có giá trị sử dụng một lần và có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. OTP gồm SMS OTP, OTP tạo ra từ Hard token, và OTP được tạo ra từ Soft token.

2.14 “Thiết bị di động tương thích” hay “thiết bị sử dụng” nghĩa là những điện thoại di động, máy tính bảng… (gọi chung là thiết bị di động) chạy trên hệ điều hành iOS đáp ứng các yêu cầu được liệt kê trên Apple App Store hoặc chạy trên hệ điều hành Android đáp ứng các yêu cầu trên Google Play.

2.15 “Virus”: là một đoạn mã độc hại có khả năng tự nhân bản, sao chép để thực hiện âm mưu nào đó của bên thứ ba.

2.16 “Sâu”: là các chương trình có khả năng tự nhân bản, tự tìm cách lây truyền qua hệ thống mạng với mục đích phá hoại mạng thông tin, giảm khả năng, thậm chí dừng hoạt động các mạng bị lây nhiễm.

2.17 “Trojan (còn gọi là con ngựa thành Tơ-roa)”: là những đoạn mã nguy hiểm có tác hại tương tự virus, xâm nhập vào hệ thống để phá hoại, đồng thời tạo cơ hội cho các virus nguy hiểm khác xâm nhập vào.

2.18 “Sao kê”: là bảng kê chi tiết các khoản giao dịch cùng các khoản phí phát sinh liên quan đến việc sử dụng Tài khoản trong một thời gian nhất định.

2.19 “Ngày làm việc”: là bất kỳ ngày nào mà ĐVKD mở cửa làm việc, giao dịch với KH, trừ các ngày nghỉ cuối tuần theo quy định của NH và các ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2.20 “Nhà cung cấp dịch vụ”: đối tác thứ ba của VIB – là cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ có thỏa thuận hợp tác trực tiếp với NH trong việc cung cấp dịch vụ Ngân hàng điện tử cho KH.

Related Articles

Back to top button