Cụ thể, theo hướng dẫn tại Quyết định số 1357/qd-tchq ngày 8/5/2021 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan đã chấp nhận các vấn đề liên quan đến việc sử dụng mã mẫu của cục hải quan các tỉnh, thành phố. phong tục. Sau đây là một số phản hồi của Tổng cục Hải quan về mã loại hình:

Hỏi - Đáp: 11 vướng mắc về loại hình xuất, nhập khẩu

q&a: 11 câu hỏi xuất nhập khẩu (hình minh họa)

Xem thêm: E13 là loại hình gì

1. Trả lời 05 câu hỏi về loại hình xuất khẩu

Mã Loại: b11

Hỏi: Doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu và bán phế phẩm vào thị trường nội địa thuộc hợp đồng mua bán trực tiếp, không cần hẹn trước, không thuộc trường hợp thực hiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu. Bất kỳ một trong các mã b11 hoặc h21 đều được áp dụng cho hàng hóa xuất xứ trong nước do dncx mua.

Trả lời:

Theo Điều 75 Khoản 4 Văn bản số 38/2015/tt-btc (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 51, Điều 1 Văn bản số 39/2018/tt-btc): phế phẩm của DNCX nếu được phép tiêu thụ vào thị trường trong nước hoặc xuất khẩu ra nước ngoài phải làm thủ tục hải quan.

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 1357/qd-tchq ngày 18/5/2021, mã loại hình b11 – kinh doanh xuất khẩu được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc khu phi thuế quan. Xuất khẩu tại chỗ do hải quan, dncx hoặc thương nhân nước ngoài chỉ định theo hợp đồng mua bán.

Căn cứ quy định trên, dncx sử dụng mã hàng là b11 để bán phế phẩm bỏ đi trong quá trình sản xuất theo hợp đồng mua bán.

Mã Loại: b13

Câu hỏi 1: DNCX có sử dụng mã loại hình b13 để bán, thanh lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị vào nội địa không?

Trả lời: Theo quyết định 1357/qd-tchq điểm b khoản 3: Trường hợp DNCX thông quan hàng hóa NK sử dụng mã loại hình b13. p>

Câu 2: Doanh nghiệp mua máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư trong nước hoặc nhập khẩu thuộc nhóm a12 (bao gồm cả nhập khẩu từ nước ngoài, khu phi thuế quan, dncx, nhập khẩu tại chỗ) để phục vụ sản xuất (hàng hóa không còn đảm bảo nguyên trạng) và đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp cần thanh lý theo hình thức xuất khẩu ra nước ngoài.

Theo bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu ban hành tại Nghị quyết 1357/qd-tchq ngày 18/5/2021, hiện chưa quy định mã loại hình xuất khẩu đối với các trường hợp trên.

– Đề nghị áp mã loại hình b11 trên cơ sở xác định hàng hóa đã được đưa vào phục vụ sản xuất và không còn bảo đảm nguyên trạng.

Trả lời:

Theo chỉ đạo của Nghị quyết số 1357/qd-tchq ngày 18 tháng 5 năm 2021, thì:

– Nếu hàng hóa nhập khẩu để sản xuất nhưng đã đưa vào sản xuất xuất khẩu thì sử dụng mã loại hình e62-Hàng sản xuất xuất khẩu để xuất khẩu.

– Trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế và hàng hóa gia công, gia công không còn nguyên trạng (trừ hàng hóa đã thông quan hoặc máy móc thiết bị miễn thuế của DNCX) được phép xuất khẩu. Thì khi xuất hàng dùng mã loại hình b11-xuất kinh doanh.

– Nếu hàng thanh lý, máy móc thiết bị miễn thuế của dncx bán ra nước ngoài có mã loại hình b13.

Mã Loại: e54

Hỏi: Theo Quyết định số 1357/qd-tchq ngày 18/5/2021 mã loại hình b13 nguyên liệu, vật tư dư thừa cho hoạt động gia công xuất khẩu…. mã loại hình e54 nguyên liệu gia công xuất khẩu gia công một lần ký a hợp đồng với người khác.

Vậy xin hướng dẫn tchq, nếu doanh nghiệp chuyển nguyên phụ liệu của hợp đồng gia công sang hợp đồng gia công khác của cùng doanh nghiệp do bên đặt gia công chỉ định thì sử dụng loại mã nào?

Trả lời:

Hướng dẫn sử dụng mã loại hình theo Nghị quyết 1357/qd-tchq ngày 18/5/2021:

Đang xem: Zunawe/md5-c

Mã loại hình E54-Xuất vật tư gia công từ hợp đồng này sang hợp đồng khác đối với trường hợp chuyển nguyên liệu, vật tư từ hợp đồng này sang hợp đồng khác, không bao gồm chuyển thiết bị, máy móc liên kết.

Mã loại hình b13 – Xuất khẩu hàng nhập khẩu để xuất nguyên liệu dư thừa, vật tư gia công, sxxk, hoạt động gia công xuất khẩu ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan, dncx hoặc xuất khẩu tại chỗ do thương nhân nước ngoài chỉ định.

Theo mô tả trên, trường hợp doanh nghiệp chuyển nguyên liệu, vật tư từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác thì mã loại hình là e54.

Mã Loại: e62

Hỏi: Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên, vật liệu theo loại a12/NK sản xuất hay nhập khẩu hàng hóa theo loại a11/NK tiêu dùng sau đó sử dụng làm nguyên liệu sản xuất, xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc bán cho nước ngoài DNCX hay xuất vào khu phi thuế quan thì đăng ký tờ khai hải quan theo hình thức e62 được không? (Điều 36 Nghị định 134/2016/nĐ-cp quy định về hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu nhưng điều kiện hoàn thuế là sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan xuất khẩu theo loại sản phẩm) .

Trả lời: Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 1357/qd-tchq ngày 18/5/2021, nếu sản phẩm sản xuất sử dụng toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu nhập khẩu thì sử dụng mã loại hình e62 nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan (kể cả trường hợp xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài và chỉ định giao hàng tại Việt Nam). Đề nghị cơ quan Hải quan nghiên cứu kỹ và thực hiện./.

2. Trả lời 06 câu hỏi về loại hình nhập khẩu

Nhập mã: a12

Hỏi: Loại a12 được doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu và sản xuất. Vậy doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (fdi) nhập khẩu để sản xuất trong nước có sử dụng loại hình A12 không?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là doanh nghiệp Việt Nam.

Đề nghị: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, máy móc, thiết bị để sản xuất trong nước (không thực hiện quyền nhập khẩu) sử dụng loại hình a12.

Trả lời:

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (DNNN) được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là doanh nghiệp Việt Nam. Do đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trong nước (kể cả hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư) nên sử dụng mã loại hình a12 (nhập về sản xuất, kinh doanh).

Mã loại: a11 & a41

Hỏi: Theo lưu ý tại mã loại hình a11-kinh doanh hàng tiêu dùng nhập khẩu: Riêng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và doanh nghiệp nhập khẩu có giấy chứng nhận đăng ký quyền nhập khẩu sử dụng mã loại hình a41 để làm thủ tục nhập khẩu. Qua đó có thể thấy, nghiệp vụ nhập khẩu a41 của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu được áp dụng trong các trường hợp sau:

+Trường hợp 1: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp nhập khẩu có Giấy chứng nhận đăng ký quyền nhập khẩu;

+ Trường hợp 2: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhập khẩu theo Giấy đăng ký quyền nhập khẩu.

Khi đó, nếu hiểu theo Trường hợp 2, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không phải dncx; không nhập khẩu có giấy đăng ký quyền nhập khẩu) nhập khẩu hàng tiêu dùng trong nội bộ doanh nghiệp thì sẽ áp dụng mã hàng.

Đề xuất mã loại ứng dụng a11

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 3 Khoản 3 Nghị định số 09/2018/nĐ-cp do chính phủ ban hành ngày 15/05/2018, quyền nhập khẩu là quyền đưa hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam và bán chúng cho thương nhân. Cá nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, kể cả quyền đứng tên trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu và chịu trách nhiệm giải quyết các thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu.

Do đó, nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (ngoài dncx) nhập khẩu hàng hóa không nhằm mục đích kinh doanh mà chỉ sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp thì loại a11

Mã loại: a11 và a12

Hỏi: Phân loại hàng hóa nhập khẩu thành loại a11 và a12 theo mục đích sử dụng (a11-hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất, tiêu dùng; a12-nguyên liệu, vật liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu phục vụ sản xuất trong nước), một số tình huống đặc biệt của doanh nghiệp có vấn đề, Ví dụ: nhập khẩu một lượng lớn nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi, hóa chất, thép…, trong đó có một số mặt hàng phục vụ sản xuất của doanh nghiệp và một số doanh nghiệp kinh doanh thương mại thì kê khai riêng mà doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa được chia thành hai loại khác nhau (hàng thông thường trên cùng một tàu hoặc nhiều container) có thể gây khó khăn. Để doanh nghiệp tự xác định số lượng của từng loại hàng hóa khi khai báo (trọng lượng, số lượng/số container trên tờ khai hải quan/loại hàng) ) Ngoài ra, doanh nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa từ thương mại sang sản xuất theo thực tế nhu cầu, hoặc từ Còn khó khăn trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng thương mại sang mục đích sử dụng sản xuất (hiện chưa có hướng dẫn về việc thông báo chuyển đổi mục đích sử dụng đối với các trường hợp này).

Đề nghị: Trường hợp hàng hóa doanh nghiệp nhập khẩu có 2 mục đích, người khai hải quan có thể lựa chọn khai báo theo mã loại hình a11 hoặc a12 và ghi rõ. Đối với sản xuất và thương mại? Trong trường hợp sau, khi công dụng thực tế khác với dự kiến ​​thì khai bổ sung, không phạt (vì lúc đầu chỉ là con số dự kiến)

Tham khảo: Ghế Sofa trong tiếng anh là gì: Định nghĩa, ví dụ

Trả lời: Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 1357/qd-tchq ngày 18/5/2021, sản phẩm a12 doanh nghiệp nhập khẩu: dùng để nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị thiết bị do doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp sản xuất. Theo quy định tại Điều 18 Khoản 1 Thông tư 38/2015/tt-btc, các loại hàng hóa nhập khẩu khác nhau phải khai báo riêng theo loại hình trên các tờ khai hải quan khác nhau đối với hàng hóa nhập khẩu. Nếu chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 2 loại hình a11 và a12 mà chính sách sản phẩm, chính sách thuế không thay đổi thì không cần khai thay đổi mục đích sử dụng.

Nhập mã: a21

Hỏi: Điều 21 Văn bản số 38/2015/tt-btc (được sửa đổi, bổ sung bởi Văn bản số 39/2018/tt-btc) quy định thủ tục khai báo hải quan chuyển mục đích sử dụng và chuyển tiêu thụ nội địa . Khi doanh nghiệp tạm nhập hàng hóa để thay đổi mục đích sử dụng (không tiêu thụ nội địa) thì chưa làm rõ mã loại hình. Vui lòng cung cấp hướng dẫn về cách thực hiện việc này.

Trả lời: Đối với hàng tạm nhập chỉ có 2 hướng xử lý là không tái xuất thì tái xuất hoặc tiêu thụ nội địa. Trường hợp hàng hóa tạm nhập có thay đổi mục đích sử dụng (chuyển sang hệ thống quản lý hải quan khác) nhưng không tiêu thụ nội địa thì sau khi khai báo tạm nhập, thanh khoản cần thực hiện xuất trả sau đó khai báo hải quan. Mục đích sử dụng để theo dõi quản lý tiếp (vd: nhập hàng gia công hay sxxk…)

Nhập mã: a31

Hiện nay chưa có quy định về loại mã đối với hàng xuất khẩu giá trị thấp vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu chính quốc tế phải tái nhập (loại mã thứ nhất quy định tại Điều 7 của thông báo này). Nhóm 2 quy định tại Điều 6 Thông tư 49/2015/tt-btc và 191/2015/tt-btc đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 56/2019/tt-btc ngày 23/08/2019.

Đề nghị bổ sung quy định sử dụng mã mẫu a31 trong trường hợp này

Trả lời: Đối với hàng xuất khẩu giá trị thấp gửi chuyển phát nhanh quốc tế, nếu cần chuyển hàng lại để nhập khẩu, quý khách vui lòng khai báo mã ngành hàng a31

Mã Loại: e13

Hỏi:

– Công văn số 2751/txnk-cst ngày 05/04/2019, dncx nhập khẩu đồng phục, giày dép công nhân trước đây sử dụng mã loại hình a12. Tuy nhiên, theo quyết định 1357/qd-tchq hướng dẫn loại hình mã a12 đưa vào sản xuất kinh doanh. Nên hiện tại chiến dịch này sẽ áp dụng mã loại hình a11-nhập khẩu tiêu dùng thương mại hoặc mã loại hình khác e13-hàng nhập khẩu miễn thuế dùng trong dncx thôi.

Đề xuất: dncx nhập khẩu đồng phục công nhân mã loại a11 – về kinh doanh tiêu dùng.

– DNCX nhập khẩu hàng mẫu, hàng phục vụ nghiên cứu phát triển sản phẩm không bị đánh thuế thì dùng mã loại nào?

– Hàng nhập khẩu dncx làm quà tặng nhân viên (ví dụ: giày, dép cho nhân viên…)

Trả lời:

mã loại hình e13-nhập khẩu hàng hóa khác vào dncx dùng trong trường hợp hàng hóa khác chỉ dùng trong dncx (không chịu thuế).

– Trường hợp dncx mua hàng hóa (đồng phục, giày dép…) để biếu, tặng cho nhân viên sử dụng loại hình a11.

– Trường hợp dncx nhập khẩu hàng mẫu, hàng phát triển sản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thì sử dụng mã loại hình e13 nếu chỉ sử dụng trong nội bộ dncx và không phải nộp thuế. Các trường hợp còn lại dncx sử dụng mẫu h11 để nộp đầy đủ các loại thuế và thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa.

– Trường hợp DNCX gửi quà biếu, quà tặng từ nước ngoài cho người lao động không nhằm mục đích thương mại, DNCX nộp đầy đủ các loại thuế, thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa thì sử dụng mã loại hình h11.

Xem chi tiết tại biểu chính thức 1478/tchq-gsql ngày 26/4/2022.

>>>Xem thêm: Việc hoàn thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu được pháp luật quy định như thế nào? Nhập một ký hiệu chẳng hạn như a12; e62 là gì?

Nhóm lỗi khai báo hải quan Doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu, cách khắc phục lỗi như thế nào?

Những mặt hàng nào phải xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ? Yêu cầu về chứng từ vận tải xuất nhập khẩu?

Giống như ngày mai

Đang xem: Thông tin về Cookies

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top