TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 25 Tháng 01 Năm 2020

  Báo cáo tại Hội nghị Hô hấp Châu Âu lần thứ 25

  Báo cáo Nghiên cứu Khoa học tại Hội nghị Hô hấp Châu Âu:

  A study of exhaled NO (FENO) measurement used to determine asthma control, dose of inhaled corticosteroid and cost in a developing country (Một nghiên cứu về phương pháp đo nồng Oxit Nito thở ra trong việc xác định kiểm soát bệnh hen suyễn, liều dùng corticosteroid dạng hít và chi phí của một đất nước đang phát triển) của S. Duong-Quy¹²³T. Hua-Huy² , N.N. Le-Dong² , N. Doan Thi Quynh ¹, K. Le Quang¹ , B. Nguyen Quoc ¹, D. Tran Thanh¹ , M. Raffard³ , J.P. Homasson ³ , AT. Dinh-Xuan ²³.

  ¹: Lam Dong Medical College. Dalat – Viet Nam.

  ²: Cochin Hospital, Paris. Faculty of Medicine. Paris Descartes. France.

  ³ : French Vietnamese Association of Pulmonology. Chevilly Larue – France.

  Link: http://erj.ersjournals.com/content/46/suppl_59/PA5013