TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 28 Tháng 01 Năm 2020

  Hợp tác quốc tế

  <!--:vi-->Giáo sư Craig Timothy John tập huấn về Hen phế quản cho giảng viên <!--:--><!--:en-->Professor Craig Timothy John training in Asthma for trainers of Lam Dong Medical College <!--:-->

  Giáo sư Craig Timothy John tập huấn về Hen phế quản cho giảng viên Professor Craig Timothy John training in Asthma for trainers of Lam Dong Medical College

  Giáo sư Craig Timothy John tập huấn về Hen phế quản cho giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng Trong tháng 12 năm…

  Hợp tác với Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực Châu Á (Nhật Bản)

  Hợp tác với Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực Châu Á (Nhật Bản)

  Hợp tác với Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực Châu Á (Nhật Bản) Ban giám hiệu trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng làm việc…

  Giới thiệu Ban Đối Ngoại – Hợp Tác Quốc Tế

  Giới thiệu Ban Đối Ngoại – Hợp Tác Quốc Tế

  Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế được kiện toàn theo Quyết định số 97/QĐ – CĐYT ngày 11 tháng 5 năm 2015 của…